wonen-en-leefomgeving.jpg

Nieuws

De beide voorzitters van de Cleantech Regio, Sebastiaan van’ t Erve, burgemeester Lochem, en Jeroen Joon, wethouder Apeldoorn

verwelkomden op 17 januari bij Oost NV in Apeldoorn Statenleden van de provincies Gelderland en Overijssel. De aanwezigen werden meegenomen in de ambities van de regio en gingen met elkaar in gesprek over de opgaven in de regio en de provinciale betrokkenheid.

Focus op energietransitie en circulaire economie

Vanuit de samenwerking van ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek in de Cleantech Regio ligt de focus op energietransitie en circulaire economie. Met als stip op de horizon duurzame welvaart en een economische sterke én schone regio. Dat betekent: van het aardgas en fossiele grondstoffen af, en haast maken met vermindering van de CO2-uitstoot en meer (her)gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Dat levert óók nieuwe cleantech business en cleantech banen op. Van belang voor de Cleantech Regio en voor de provincies!

40.000 woningen aardgasvrij

Hoe maakt de regio deze ambities daadwerkelijk waar? De Statenleden werden bijgepraat over respectievelijk Transform en Cirkelwaarde: Transform zet in op het aardgasvrij maken van de bestaande woningvoorraad, een majeure opgave met hoge complexiteit. Met Transform werken Apeldoorn, Deventer en Zutphen, samen met Zwolle, aan een concept om dit proces gebiedsgewijs te versnellen en op te schalen. Binnen een periode van 5 tot 7 jaar is het doel om 40.000 woningen aardgasvrij te maken. Bewoners (eigenaren èn huurders) wordt een haalbare en betaalbare alternatieve warmtebron geboden. Cirkelwaarde gaat over het ‘verwaarden’ van huishoudelijke afval. De regionale afvalinzamelaar/grondstoffenbedrijf Circulus Berkel heeft verstrekkende plannen om huishoudelijke afvalstromen (zoals textiel, plastic, biogene stromen, elektronica en luiers) te verwaarden. Hierdoor worden (delen van) deze afvalproducten weer geschikt gemaakt om als grondstof te kunnen worden gebruikt.

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio