Sinds enkele weken zijn Parijs en de Franse regering in de ban van de ‘Gilets Jaunes’ (Gele Hesjes). De Gilets Jaunes zijn een reactie op wat wordt gezien als elitair top down beleid van de Franse regering om de brandstoftaks te verhogen (‘pesten van de automobilist’) en het stelselmatig negeren van vergeten burgers.

En inmiddels staan de Gilets Jaunes symbool voor burgerlijke ontevredenheid en ongehoorzaamheid. En dit leidt tot demonstraties van anarchie en geweld tegen de overheid, die Frankrijk verdelen. En zoals al vaker is gebleken in deze tijd van social media (miljoenen hits!) en Internet of Things, verspreidt de beweging van de Gilets Jaunes zich snel over de wereld. Ook Nederland kent inmiddels betogingen van de Gele Hesjes. Dit alles laat de enorme kracht en impact van nieuwsberichten en communicatie zien.

Blijkbaar had niemand voorzien dat de aangekondigde verhoging van de elektriciteitsprijs en de benzineprijs (ecotaks) in Frankrijk zoveel reacties en acties zou oproepen. Maar wie de geschiedenis kent, die is op voorhand beducht voor de risico’s van een volksopstand en anarchie, waarvan de wereld vele voorbeelden heeft gekend. De volksbestorming van de Bastille op 14 juli 1789 luidde de Franse Revolutie in en was de gewelddadige uiting van onvrede over het absolutistisme, sociale tegenstellingen en de economische crisis. En de Februarirevolutie in 1917 was de opmaat naar de afzetting van de Russische tsaar (keizer) Nicolaas II. In mei 1968 waren de Franse studentenprotesten en een jaar later de bezetting van het Maagdenhuis.

De nieuwsberichten over ons klimaat leiden tot verwarring. Enerzijds maakte de Wereldbank aan het begin van de VN-klimaattop in Katowice bekend, dat er 200 miljard dollar aan klimaatmaatregelen in landen in de periode 2021 - 2025 zal worden besteed. En evenzo heeft ons Kabinet in de Najaarsnota 500 miljoen euro bestemd voor maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Zover de goede nieuwsberichten!

Maar anderzijds bleek de klimaattop van Katowice vooral te gaan om machts- en symboolpolitiek tussen de economische grootmachten en gevestigde belangen. En evenzo voorspelde De Nederlandse Bank dat het klimaatbeleid en de energietransitie bedrijven en de financiële sector hard zullen raken. En de discussie over de lastenverdeling tussen overheid, burgers en bedrijven heeft een bom onder de Klimaatakkoord en de -tafels gelegd. Zover de slechte nieuwsberichten!

Maar zonder stress geen verandering, en verandering doet pijn. Zoals Nederland ooit gidsland op milieugebied was, zo zou Nederland een sleutelpositie kunnen innemen als het gaat om de groene agenda en het Europees klimaatbeleid. Sybrand Buma stelde al voor om de Gele Hesjes te laten aanschuiven bij het Klimaatakkoord en de tafels. Net zo zou de Cleantech Regio een sleutelpositie kunnen innemen als het gaat om circulaire economie en energietransitie.

Hoe mooi zou het zijn, wanneer de vergeten burgers van de Cleantech Regio als Geelgroene Hesjes 50 jaar na de oprichting van de Club van Rome (1968) met de Kerst 2018 de straat op zouden gaan om te demonstreren voor een beter klimaat, circulaire economie (met ecotaks) en onze duurzame toekomst. Dit heeft dan veel meer betekenis dan een Witte Kerst!

Harry Webers
oud voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow

Lees ook de andere columns van Harry Webers


Over Harry Webers

Harry Webers wilde op zijn zevende een vervuilde beek in zijn woonplaats schoonmaken. Sindsdien zitten milieu en duurzaamheid in zijn systeem. Harry studeerde in 1983 af in de Milieuhygiëne/Waterzuivering aan WageningenUR. Daarna werkte hij 33,5 jaar bij het ingenieursbureau Witteveen+Bos in Deventer en was 10 jaar algemeen directeur. Na zijn terugtreding werd hij mede-oprichter en oud voorzitter van de Stichting Cleantech Tomorrow. Harry heeft diverse nevenfuncties op het gebied van (circulaire) economie en duurzaamheid.

Columnreeks in Nieuwsblad Stedendriehoek

Samen naar een schone toekomst. Maar hoe geven we daar nu handen en voeten aan? Wat doen wij als Cleantech Regio en wat kun jij eraan doen? Iedere twee weken verschijnt in Nieuwsblad Stedendriehoek een column onder de titel Groen Doen. De column wordt om en om geschreven door Gert-Jan Hospers, Tanja Abbas en Harry Webers.