Wanneer je al een halve eeuw meer en minder intensief bezig bent met milieu en duurzaamheid, dan kun je aan de ene kant constateren dat Nederland grote stappen vooruit heeft gezet.

Zo was Nederland een gidsland op het gebied van milieubeleid en milieuwetgeving, zijn in Nederland grootschalige saneringsprojecten op het gebied van water, bodem en lucht uitgevoerd en is de kwaliteit van het milieu en onze gezondheid op vele fronten meetbaar verbeterd.

Maar aan de andere kant zou je kunnen stellen dat op meerdere fronten in de afgelopen halve eeuw weinig of geen voortgang is gemaakt. Zo zijn we nog steeds erg afhankelijk van de producenten van fossiele brandstof, die hun vermogen hebben zitten in winningslocaties, raffinaderijen en pijpleidingen.

Bij een internationaal ingenieursbureau uit Deventer was jarenlang het motto ‘geen gezeur, iedereen directeur’. En toen dit motto maar lang genoeg was geroepen, gingen mensen er in geloven en toen gebeurde het ook een keer. Uiteindelijk werden de medewerkers gezamenlijk de volledige aandeelhouders van hun eigen ingenieursbureau.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Laat de Cleantech Regio zich sterk maken voor het motto ‘geen gezeur, iedereen auteur’, waarbij de inwoners alle ruimte en kansen krijgen voor hun wensen, ideeën en ervaringen op het gebied van cleantech en duurzaamheid. Dit in de vorm van vlogs, YouTube films. blogs, columns, interviews, opstellen, essays, (foto)boeken en wat dies meer zij. Dan komt er een manische tsunami van cleantech kennis en ervaring en worden de inwoners gezamenlijk de stakeholders van hun eigen Cleantech Regio.

In december 2017 vond in de Deventer Schouwburg de eerste Deventer Jan Terlouw Lezing ‘We kunnen niet langer wachten’ plaats. Natuurkundige, oud-politicus en (jeugd)boekenschrijver Jan Terlouw verzorgde de eerste lezing ‘Het goede leven’. En zijn kleindochter en forensisch psycholoog en criminoloog Laura Faber gaf de lezing ‘Op de vlucht voor het klimaat’. Jan Terlouw heeft het stokje inmiddels doorgegeven aan schrijver, vertaler en interviewer Bas Heijne, die ook weer jong talent voor de tweede lezing uitnodigt. Parallel aan het lezingenprogramma worden er lunchbijeenkomsten met ‘Toekomstmakers’ georganiseerd: jonge denkers, doeners en makers, die reflecteren op het gedachtengoed van Jan Terlouw. Jonge sprekers met impact, die een briljant idee of visie over een duurzame wereld hebben. Toekomstmakers met hun eigen CleanTEDx naar voorbeeld van de wereldberoemde TED-talks !

Al filosoferend is nog zoveel meer mogelijk op het gebied van media, zowel wat betreft de traditionele media zoals krant, radio en TV, maar ook op digitaal gebied en met social media. Maar dan moet de Cleantech Regio niet alleen investeren in communicatie, marketing en promotie, maar ook in professionele radio- en TV-makers, CleanTEDx-coaches, en specialisten op het gebied van social media. Voor niets gaat immers de zon op, ook in de Cleantech Regio. Maar als die dan opgaat, dan ontstaat de ultieme combinatie van Mensen, Media en Mania!

Harry Webers
oud voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow

Lees ook de andere columns van Harry Webers


Over Harry Webers

Harry Webers wilde op zijn zevende een vervuilde beek in zijn woonplaats schoonmaken. Sindsdien zitten milieu en duurzaamheid in zijn systeem. Harry studeerde in 1983 af in de Milieuhygiëne/Waterzuivering aan WageningenUR. Daarna werkte hij 33,5 jaar bij het ingenieursbureau Witteveen+Bos in Deventer en was 10 jaar algemeen directeur. Na zijn terugtreding werd hij mede-oprichter en oud voorzitter van de Stichting Cleantech Tomorrow. Harry heeft diverse nevenfuncties op het gebied van (circulaire) economie en duurzaamheid.

Columnreeks in Nieuwsblad Stedendriehoek

Samen naar een schone toekomst. Maar hoe geven we daar nu handen en voeten aan? Wat doen wij als Cleantech Regio en wat kun jij eraan doen? Iedere twee weken verschijnt in Nieuwsblad Stedendriehoek een column onder de titel Groen Doen. De column wordt om en om geschreven door Gert-Jan Hospers, Tanja Abbas en Harry Webers.