De juiste woning, voor de juiste doelgroep op de juiste plek

De acht gemeenten uit de Cleantech Regio hebben samen met de provincie Gelderland een nieuwe woonagenda voor deze regio opgesteld.

Hiermee geeft de regio richting aan het soort en aantal woningen dat gebouwd kan worden. Verduurzamen en klimaatbestendig maken van de bestaande woningen, wonen in combinatie met zorg en het karakter van stad en platteland zijn belangrijke uitgangspunten voor het regionale woonbeleid.

Aantrekkelijke woonomgeving

De Cleantech Regio is qua woonomgeving in trek. De combinatie van sterke steden, dynamische kernen en een vitaal platteland maakt het woonmilieu divers en daar speelt de regio op in met haar nieuwe woonagenda. Aan de ene kant door het kwalitatieve element, bouwen voor de juiste doelgroep op de juiste plek, aan de andere kant door de aantallen woningen die gebouwd kunnen worden. De kwalitatieve groei in de regio moet bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, is maatwerk per gemeente en per specifieke doelgroep. De regiogemeenten en provincies hebben met de nieuwe woonagenda afspraken gemaakt over ‘flexibel programmeren’. Portefeuillehouder Wonen van de regio Jos Penninx hierover: “Die flexibiliteit is nodig om maatwerk per gemeente en per doelgroep te kunnen leveren. We willen investeren in het optimaal afstemmen van vraag en aanbod en daarvoor heb je een bepaalde speelruimte nodig. Ik ben blij dat de provincie Gelderland ons nu die ruimte ook geeft.” Naar verwachting zijn tot 2027 voor de Gelderse gemeenten tussen de 6700 en 9700 woningen nodig. Deventer, dat ook onderdeel uitmaakt van de Cleantech Regio, heeft in 2016 samen met andere West-Overijsselse gemeenten woonafspraken gemaakt met de provincie Overijssel.

Overloop vanuit Randstad

Mede door de druk op de woningmarkt in de Randstad blijkt dat de Cleantech Regio de laatste drie jaar harder groeit dan verwacht. Voor Apeldoorn, Epe en Zutphen is de woningbouwruimte voor deze gemeenten de komende twee jaren extra vergroot. Voor Apeldoorn gaat het om een plus van 450 woningen, voor Epe om 180 woningen en voor Zutphen om 150 woningen.

Provincies

De Woonagenda Cleantech Regio past binnen het Gelderse “Ruimte voor goed wonen”. De provincie Gelderland wil met alle Gelderse regio’s komen tot afspraken. Gedeputeerde Josan Meijers hierover:
“Heel goed dat er een nieuwe Woonagenda ligt. Hiermee maakt de regio duidelijk hoe zij ruimte geeft aan goede plannen, passend bij de vraag en het karakter van de verschillende steden en kernen.
Mooi en terecht dat deze Woonagenda ook de verduurzaming van bestaande woningen oppakt. Het is een grote klus maar juist de Cleantech Regio moet natuurlijk deze ambitie waar willen maken.”

Cleantech Regio

In de Cleantech Regio werken de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hand in hand.