In de ‘Agenda Cleantech Regio’ worden de regionale ambities en doelstellingen voor de periode 2019 - 2023 geformuleerd.

En het investeringsvolume van de Regiodeal van de Cleantech Regio is € 84,4 miljoen voor speerpunten zoals energietransitie en circulaire economie, maar ook voor het speerpunt menselijk kapitaal (human capital).

Na 10 jaar economische crisis gaat het Nederland economisch alweer enige tijd voor de wind. Het gaat zelfs economisch zo goed dat het bouwbedrijven en instellingen op het gebied van onderwijs en zorg niet of nauwelijks lukt om goed opgeleide vaklieden en ervaren personeel te vinden. In sommige sectoren is het personeelstekort inmiddels zeer nijpend en nemen de stress en paniek bij personeelsmanagers en directeuren langzaam maar zeker toe. Een belangrijke keerzijde van economische groei is de (concurrentie)strijd om talentvolle medewerkers te vinden en te binden. Er wordt zelfs toepasselijk over de ‘War of Talent’ gesproken.

Het is de vraag waar ondernemers, onderwijs/onderzoek en gemeenten in de Cleantech Regio talentvolle medewerkers kunnen vinden en binden om de ambitieuze doelstellingen uit de Agenda Cleantech Regio en de Regiodeal waar te kunnen maken.

Medio 2018 konden werkgevers om te beginnen putten uit de werkzame beroepsbevolking, die volgens het CBS 8,8 miljoen mensen groot én groeiend is. Maar dit leidt tot een verschuiving van werkgelegenheid: terwijl de ene werkgever zijn vacature invult, blijft de andere werkgever met de gebakken peren zitten. En dikwijls heeft dit ook nog eens een salarisopdrijvend effect (waar overigens weinig werknemers bezwaar tegen zullen hebben).

Medio 2018 konden werkgevers ook putten uit de niet-werkzame bevolking, die volgens het CBS 354.000 mensen groot én krimpend is. Hiervan hebben 288.000 mensen een WW-uitkering, die onderdeel uitmaken van het zogenaamde onbenutte arbeidspotentieel. Maar er is meer onbenut arbeidspotentieel, dat kan bijdragen aan de economie van Nederland en de Cleantech Regio. Wat immers te denken van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, internationale vluchtelingen en asielzoekers, mensen met een deeltijdbaan en (huis)vrouwen!

Als het gaat om diversiteit dan heeft Nederland een achterstand wat betreft de aanwezigheid van vrouwen in het management, arbeidsuren en techniekstudenten. Ons land laat helaas veel onbenut vrouwelijk kapitaal liggen. Dit terwijl de ervaring en stellige overtuiging van poolreiziger Robert Swan is dat vrouwen betere pleitbezorgers en ambassadeurs zijn in het doorgeven van onze aarde aan toekomstige generaties. En dat moeders sterk bepalend zijn voor de keuze van techniekopleidingen door hun kinderen. En dat meer vrouwelijk leiderschap van pas komt in de wereld van fake news en notoire mannetjesputters in menige economie.

De Cleantech Regio wil doorpakken als het gaat om Human Capital, maar ze laat waarschijnlijk grote kansen door diversiteit liggen! Laten we meer denken in vrouwelijke cleantech potentieel, dat ook nog eens onze duurzaamheidsopgave snapt en effectief kan doorgeven. Alleen dan kan de Cleantech Regio de ‘War of Talent’ glansrijk winnen.

Harry Webers
oud voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow

Lees ook de andere columns van Harry Webers


Over Harry Webers

Harry Webers wilde op zijn zevende een vervuilde beek in zijn woonplaats schoonmaken. Sindsdien zitten milieu en duurzaamheid in zijn systeem. Harry studeerde in 1983 af in de Milieuhygiëne/Waterzuivering aan WageningenUR. Daarna werkte hij 33,5 jaar bij het ingenieursbureau Witteveen+Bos in Deventer en was 10 jaar algemeen directeur. Na zijn terugtreding werd hij mede-oprichter en oud voorzitter van de Stichting Cleantech Tomorrow. Harry heeft diverse nevenfuncties op het gebied van (circulaire) economie en duurzaamheid.

Columnreeks in Nieuwsblad Stedendriehoek

Samen naar een schone toekomst. Maar hoe geven we daar nu handen en voeten aan? Wat doen wij als Cleantech Regio en wat kun jij eraan doen? Iedere twee weken verschijnt in Nieuwsblad Stedendriehoek een column onder de titel Groen Doen. De column wordt om en om geschreven door Gert-Jan Hospers, Tanja Abbas en Harry Webers.