Klimaatdebatten worden gekenmerkt door verhitte discussies tussen doemdenkers, die stellig van mening zijn dat het met ons klimaat helemaal de verkeerde kant uit gaat, en klimaatsceptici, die voortdurend argumenten aanvoeren om het klimaatprobleem te bagatelliseren en zelfs volledig te ontkennen.

Deventenaar en milieudeskundige Jan Paul van Soest schreef er in 2014 een indrukwekkend boek over: ’De Twijfelbrigade. Waarom de klimaatwetenschap wordt afgewezen en de wereldthermostaat 4 graden hoger gaat’. Maar worden profeten in eigen land (lees: regio) wel geëerd?

Het World Economic Forum (WEF) publiceerde haar jaarlijkse ‘Global Risk Report’, waarin de ontwikkeling van wereldrisico’s en de samenhang tussen risico’s en trends centraal staan. Het WEF geeft een serieuze waarschuwing af voor extreme weersomstandigheden, grote natuurrampen en wereldwijde watertekorten. Volgens het WEF zijn klimaatverandering en ecologische rampen de belangrijkste oorzaken voor de wereldwijde migratie en stromen vluchtelingen, waardoor steeds grotere politieke spanningen ontstaan: in sommige EU-lidstaten brengt het zelfs regeringen aan het wankelen. Het WEF roept dan ook op tot wereldwijde samenwerking om de grote maatschappelijke en technologische uitdagingen aan te pakken.

Onlangs gaf het Klimaatpanel van de Verenigde Naties de krachtigste klimaatwaarschuwing ooit. Wanneer er niet snel meer wordt geïnvesteerd in duurzame energie uit hernieuwbare bronnen en wanneer de wereldwijde ontbossing en CO2-uitstoot niet snel een halt worden toegeroepen, dan is de klimaatdoelstelling van Parijs (maximaal 2 graden opwarming met als streven 1,5 graad) niet haalbaar met alle gevolgen van dien.

Medio juni publiceerde het tijdschrift Nature een interessant onderzoek van 80 wetenschappers (waaronder Nederlanders) over het smelten van het ijs op de Zuidpool. Het ijsverlies in de periode 2012 - 2017 is becijferd op 7 miljoen kilo ijs per seconde, hetgeen ruim driemaal hoger is dan in de 2 decennia daarvoor. Wanneer alle ijs op de Zuidpool zou smelten, dan stijgt de zeespiegel wereldwijd met 58 meter: het behoeft weinig fantasie om te bedenken wat er dan met Nederland en de Cleantech Regio gaat gebeuren.

In mijn studietijd was Nederland Gidsland Milieu en had ons land een voortrekkersrol op het gebied van de aanpak van water-, bodem- en luchtverontreiniging. Ook waren we koploper op het gebied van windmolentechnologie. Maar in enkele decennia zakte ons land af naar de achterhoede en zag menigeen ons land als het vieste jongetje van de klas, dat voortdurend Europese wet- en regelgeving aan zijn laars lapt. Reputatie komt te voet en gaat te paard!

Maar er is een kentering zichtbaar. We voelen meer urgentie en willen haast maken met de aanpak van de energietransitie en het klimaatvraagstuk. En dan kan het imago zo weer omslaan naar Gidsland Energie en Klimaat. En als Cleantech Regio willen we natuurlijk Gidsregio Energie en Circulaire Economie worden. Think Global, Act Regional!

Harry Webers
oud voorzitter Cleantech Tomorrow

 

Lees ook de andere columns van Harry Webers


Over Harry Webers

Harry Webers wilde op zijn zevende een vervuilde beek in zijn woonplaats schoonmaken. Sindsdien zitten milieu en duurzaamheid in zijn systeem. Harry studeerde in 1983 af in de Milieuhygiëne/Waterzuivering aan WageningenUR. Daarna werkte hij 33,5 jaar bij het ingenieursbureau Witteveen+Bos in Deventer en was 10 jaar algemeen directeur. Na zijn terugtreding werd hij mede-oprichter en oud voorzitter van de Stichting Cleantech Tomorrow. Harry heeft diverse nevenfuncties op het gebied van (circulaire) economie en duurzaamheid.

Columnreeks in Nieuwsblad Stedendriehoek

Samen naar een schone toekomst. Maar hoe geven we daar nu handen en voeten aan? Wat doen wij als Cleantech Regio en wat kun jij eraan doen? Iedere twee weken verschijnt in Nieuwsblad Stedendriehoek een column onder de titel Groen Doen. De column wordt om en om geschreven door Gert-Jan Hospers, Tanja Abbas en Harry Webers.