De Statencommissie ABF (Algemeen Bestuur en Financiën) van de provincie Gelderland bezocht op 23 mei de Cleantech Regio. Ook gedeputeerde Jan Markink was aanwezig.

 De delegatie werd ontvangen door een vertegenwoordiging van ondernemers, overheid en onderwijs van de regio in Area 055 in Apeldoorn. Een plek waar het bruist van de activiteiten en die één van de hotspots in de regio is waar innovatie, onderwijs en ondernemerschap elkaar versterken en tot mooie cleantech resultaten leiden. Ze maakten kennis met verschillende innovatieve projecten en activiteiten zoals MiniStek wonen, techniek onderwijs voor kids: TechnoDiscovery, innovatie met bedrijven als Bredenoord, Remeha en Hollander Techniek, en een nieuwe innovatieve vorm van onderwijs met Windesheim, het ConceptLab.

Met provincies

Daarnaast werden de plannen gepresenteerd om 30.000 woningen aardgasloos te maken, de stappen die gezet worden in de transitie naar duurzame mobiliteit, hoe gewerkt wordt aan een circulaire economie en over de plannen voor de Cleantech A1-zone.
Andries Heidema, regiovoorzitter: ‘We hebben mooie resultaten bereikt. Maar hier stopt het natuurlijk niet, sterker nog: we gaan opschalen zodat we onze ambities zoals we die met elkaar hebben bepaald gaan uitvoeren. Hierbij hebben we onze partners hard nodig, zoals de provincie Gelderland.’
Ook de provincie Overijssel omarmt de ambities van de regio.

Agenda Cleantech Regio: samen werken aan ambities

‘Wát’ de regio wil gaan doen staat in de Agenda Cleantech Regio 2019 – 2023. Samen met vertegenwoordigers vanuit de overheden, het bedrijfsleven en onderwijs en onderzoek zijn de thema’s en ambities bepaald, met energietransitie en circulaire economie als topthema’s. Maar ook met de nodige inzet op innovatiekracht, human capital en schone mobiliteit, want zonder deze basis kunnen die ambities niet gerealiseerd worden. Dat geldt ook voor de fijne leefomgeving en idem vestigingsklimaat van de regio.

De komende periode wordt in de regio gewerkt aan ‘hoe’ de ambities samen gerealiseerd kunnen worden. Waarbij gemikt wordt op 1 + 1 = 3. Want met deze agenda of onderdelen daarvan kunnen ook de partners hun ambities realiseren.
De delegatie ging hierover samen met de regio in gesprek. Jan Markink, gedeputeerde provincie Gelderland: ‘Ik vind het mooi dat de Cleantech Regio laat zien wat je met gezamenlijke ambities en inspanningen van meerdere partijen kunt bereiken. Het bundelen van alle kennis, kunde en inzet van de partners haalt het beste naar boven om succes te behalen. Daar werkt de provincie graag aan mee.’