wonen-en-leefomgeving.jpg

Nieuws

Het duurzame estafettestokje werd in 2014 door de stichting Green Capital Challenge in het leven geroepen. Inmiddels is het stokje 60 keer overhandigd aan duurzame initiatieven in Nijmegen.

Nu Nijmegen in 2018 de duurzame hoofdstad van Europa is, willen provincie Gelderland en stichting Green Capital Challenge het estafettestokje verder Gelderland inbrengen om circulaire projecten in de spotlights te zetten. De circulaire doelstellingen van Green Capital, provincie Gelderland en de beide gemeenten Brummen en Apeldoorn zijn in dit gebied actueel, onder meer in de papier- en kartonindustrie van Eerbeek en Loenen. Er wordt hier veel gedaan om de cirkel te sluiten wat betreft het hergebruik van grondstoffen en resterende proceswarmte.

Apeldoorn: circulaire Woonwijk De Parken

Het eerste circulaire estafettestokje ging naar Apeldoorn voor de renovatie van hun woonwijk De Parken. Dit gaat een stuk verder dan alleen nieuwe wegen aanleggen. Het werk wordt circulair aanbesteed. Asfalt- en betonwegen worden vervangen door wegen met gebakken klinkers. Voor de afvoer van regenwater komt een apart buizenstelsel, waarmee het water in de grond infiltreert en uitkomt in de vijvers in de wijk. Een duurzame keuze, waarmee Apeldoorn laat ziet dat afval de nieuwe grondstof is.

Brummen: Industriewater Eerbeek helpt de papierindustrie om duurzaam te ondernemen

In meerdere opzichten is de papierindustrie voorloper op het gebied van duurzaamheid, met een hoge prioriteit voor milieu, energiereductie en vermindering en hergebruik van grondstoffen. De branche heeft de ambitie om het energieverbruik per eindproduct sterk te reduceren. Waterzuivering vormt binnen deze ambitieuze doelstelling één van de speerpunten. Papierfabrieken gebruiken veel water; als grondstof, als koelmedium, maar met name als transportmiddel. Na meerdere malen te zijn gebruikt, kan het water zijn functie niet meer vervullen en is afvoeren noodzakelijk. Bij afvoer hoort zuiveren. Dit was voor drie papierfabrieken (namelijk Coldenhove, DS Smith Paper en Mayr-Melnhof) reden om vanaf 1961 gezamenlijk de zuivering op geavanceerde wijze uit te voeren. Industriewater Eerbeek (IWE) verwerkt jaarlijks ca. 4 miljoen m³ water en een vuilvracht die te vergelijken is met het afvalwater van een stad als Utrecht. Industriewater Eerbeek geeft zo de lange termijn visie op duurzaamheid concreet inhoud. Niet alleen omdat nagenoeg optimaal gezuiverd afvalwater hun installatie verlaat, maar ook omdat deze milieuwinst hand in hand gaat met financiële voordelen en een voldoende rendement op geïnvesteerd vermogen. De gemeente Brummen heeft actief meegewerkt om de start van Industriewater Eerbeek mogelijk te maken. Hergebruik van water en alle verontreinigingen die daar inzitten vormt nu de inzet. Toenemende kosten van energie en krapte op de grondstoffenmarkt, gecombineerd met nieuwe technologieën, bieden nieuwe uitdagingen en kansen, bij voorbeeld door het biogas uit de anaërobe reactor met een hoog rendement om te zetten in elektriciteit. Door voortdurend onderzoek naar het polijsten van het gereinigde water om hergebruik in de papierfabrieken steeds meer mogelijk te maken en zo de keten voor deze belangrijke grondstof sluitend te maken. Voor dat onderzoek wordt samengewerkt met o.a. de universiteit van Wageningen, TNO, DHV, Paques, en het KCPK (kenniscentrum papier en karton).

Cleantech Regio: in een circulaire economie gaan economische en ecologische ambities hand in hand

Afvalreductie, schone energie, grondstoffen ketens, circulaire processen en verantwoord watergebruik: allemaal belangrijk voor een duurzame toekomst. Duurzaam en energieneutraal produceren met zo min mogelijk afval: dat is goed voor het milieu én voor onze economie. De Cleantech Regio koerst op circa 4 duizend extra cleantech banen in 2020, jaarlijks 33 procent minder afval en 10 procent minder CO2-uitstoot. In de regio gaat de rode loper uit voor nieuwe cleantech bedrijven, zodat het gebied excelleert in cleantech business en energietransitie. Samen met mbo, hbo en universiteiten zorgt de Cleantech Regio voor kennisnetwerken om innovatie te stimuleren. De Cleantech Regio  ondersteunt inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties in hun cleantech ambities: daarin passen zowel energieneutrale dorpen als een vitale papierindustrie als duurzame oplossingen voor vervoer en mobiliteit.

Gelderland: werk maken van afval

Gelderland maakt werk van de circulaire economie: een duurzame economie waarin afval de nieuwe grondstof is. In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor €700 miljoen extra omzet, 5.000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik in de industrie. Gelderland wil de eerste afvalloze provincie van Nederland worden.

Aanmelden nieuwsbrief en e-zine

E-zine Driehoeksverhouding juni 2018


 cover juni2018 198