De uitgifte van mobiliteitsvouchers in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe is een groot succes. In eerste instantie stelde de regio 300 mobiliteitsvouchers beschikbaar, maar dit zijn er in totaal 650 geworden. Inmiddels wordt er gewerkt met een reservelijst.

Met ontwikkelingen als het stijgen van de pensioengerechtigde leeftijd, het afschaffen van vervroegd pensioenregelingen en een verdere vergrijzing van de beroepsbevolking is doorstroom op de arbeidsmarkt belangrijk. Dit kan door de duurzame en flexibele inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De mobiliteitsvoucher is een (financiƫle) stimulans om daarmee aan de slag te gaan.

Per medewerker kan een werkgever een derde van een totaalbedrag tot maximaal 2.000 euro aanvragen voor een opleidingstraject. Daartegenover staat een eigen investering van twee derde van het totaalbedrag, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding. Het gaat om een doelgericht traject dat ertoe leidt dat werknemers naar een andere functie binnen of buiten het bedrijf gaan.