Persbericht - Schoner en duurzamer in mobiliteit, leefomgeving, economie en innovatie. De Strategische Board (Board) en de Wgr regio Stedendriehoek (Wgr) presenteerden onlangs hun terugblik op 2016.

De samenwerking in de Cleantech Regio levert resultaat op. Twee organisaties vormen de stevige basis van de Cleantech Regio. Dat zijn de Strategische Board (Board) en de Wgr regio Stedendriehoek (Wgr). Zij hebben onlangs hun terugblik op 2016 gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de samenwerking van ondernemers, onderwijs/ onderzoek en overheden als Cleantech Regio een positief effect heeft op deze regio als gebied om te wonen, werken, ondernemen en studeren.

Schoner en duurzamer

Andries Heidema is voorzitter van beide organisaties: “De economie en samenleving van morgen en overmorgen; daar zijn we in de Cleantech Regio schouder aan schouder nu mee bezig. We doen nationaal en internationaal mee in de kopgroep om echte, duurzame welvaart in onze prachtige regio te realiseren. Vanuit het besef dat economie en ecologie niet haaks op elkaar staan maar elkaar juist versterken.”
Die versterking blijkt uit de resultaten op de verschillende terreinen waarop de Cleantech Regio actief is.

Anders reizen en vervoeren

Op het gebied van mobiliteit verschuift de aandacht van alleen bereikbaarheid naar slimme en schone mobiliteit. Juist hierbij is de betrokkenheid van bedrijven, o.a. in verband met woonwerkverkeer en goederentransport essentieel. Ministerie, bedrijven, provincies en gemeenten werken hierin nauw samen. Dit heeft in 2016 geleid tot concrete acties om automobilisten te verleiden om de auto te verruilen voor fiets of OV. Door bijvoorbeeld e-bike probeeracties en financiële beloningen voor overstappers naar de fiets. 20 werkgevers in de regio hebben verbeteringen doorgevoerd voor duurzame mobiliteit en vier werkgevers kregen subsidie voor nieuwe voorzieningen als fietsstallingen of oplaadpunten voor e/bikes(die zorgen voor minder verkeer in de spits.
De regio onderzoekt samen met bedrijven als Woonbedrijf ieder1 en Gelre ziekenhuizen andere manieren van bevoorrading die minder belasting voor het spitsverkeer opleveren.

Fietsen

Drie fietsroutes worden flink verbeterd om er voor te zorgen dat de fietsers ongehinderd kunnen doorfietsen. Het gaat om de routes Apeldoorn/ Deventer waarvoor de werkzaamheden in 2017 starten en de onderzoeken naar de routes tussen Deventer en Zutphen en Epe en Apeldoorn.

Verbreding A1 en duurzaamheid

Het proces van de verbreding van de A1 is vol op stoom en de regio heeft de regionale belangen hierin ingebracht. De regio grijpt de verbreding van de A1 aan om duurzaamheidsmaatregelen mogelijk te maken. Daarin zoekt ze samen met partners naar ruimte voor initiatieven op het gebied van cleantech in een brede zone langs de A1.

Stimulering economie

Het afgelopen jaar zijn weer belangrijke resultaten behaald in de stimulering van de economische ontwikkeling van de regio. Op het gebied van de arbeidsmarkt is onder andere het Akkoord van Beekbergen succesvol afgerond. Projecten als Scoort, Stapelbanen, Platform Techniek Stedendriehoek zijn hieruit voortgekomen. Ook het sectorplan Samen werk maken van werk is afgerond. In totaal is ruim 12 miljoen euro geïnvesteerd in de regionale arbeidsmarkt. Bij 542 werkgevers zijn BBL-plekken ingevuld en mobiliteits- en scholingsprojecten uitgevoerd.
Innovatie en business development heeft geleid tot adviestrajecten bij bedrijven en ruim 6 miljoen aan
investeringen in innovatie businesscases. Daarnaast heeft de bemiddeling vanuit de Cleantech Regio geleid tot een subsidiebedrag van bijna 3 miljoen euro waarbij 22 bedrijven betrokken zijn.

Energietransitie

De Cleantech Regio wil energieneutraal zijn in 2030. Daar is ook in 2016 weer veel energie in gestoken. Beleidsmatig, zoals een agenda energietransitie, en ook heel concreet zoals het Cleantech Lab. Dit is een ontwikkelomgeving om te komen tot een exponentiele versnelling van energietransitie. Ook de opstart van Energieke Regio draagt daaraan bij. Dit is een methode om het MKB te activeren en ondersteunen in hun verduurzaming van de bedrijfsvoering. Andries Heidema hierover: “Dit is nog maar een greep uit de activiteiten om als Board en Wgr de ambitie om energieneutraal te worden in 2030 te realiseren. We zijn goed op weg maar zien tegelijkertijd dat we wel moeten doorpakken. Bewoners, bedrijven en instellingen en overheden weten ons en elkaar steeds beter te vinden en komen tot steeds betekenisvollere initiatieven voor energiebesparing, het gebruik van (industriële) restwarmte en grootschalige opwekking van hernieuwbare energie. We moeten nu doorschakelen, opschalen en zodoende zorgen dat onze energietransitie in de versnelling komt.”

Wonen met kwaliteit

De regio maakt afspraken over het programmeren van wonen en werken met andere overheden en heeft aandacht voor de aantallen maar zeker ook voor de kwaliteit er van. Daarvoor is het afgelopen jaar een instrument ontwikkeld om woonmilieus en leefstijlen beter te combineren.

Cleantech Regio

In de Cleantech Regio werken de Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een schone toekomst. Daarmee koerst de regio op een duurzame economie en samenleving. Een schone toekomst, waarin energieneutraliteit speerpunt is en economie en ecologie hand in hand gaan.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerardy Hulsbergen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-20540918. Download hier de  publieksversie [pdf, 1,6 Mb) van het jaarverslag Cleantech Regio. De officiële jaarstukken van én de Board én de Wgr vind je hier