Mooie resultaten van Samen Werk Maken van Werk: 2700 arrangementen voor jongeren en volwassenen bij 500 bedrijven in onze arbeidsmarktregio. Hoe verder na het sectorplan?

Sectorplan650x450Hoe blijven we werken aan een duurzame arbeidsmarkt? Samenwerkingspartners verzamelden hun ideeën tijdens een bijeenkomst op 4 april, voorafgaand aan Cleantech Tomorrow Congres.

Werkgevers, werknemers, overheid en onderwijs maakten de afgelopen twee jaren werk van werk. Met geld uit het landelijke sectorplan investeerden zij samen in de arbeidsmarkt. In arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe konden starters, (oudere) werknemers en medewerkers van de papier- en kartonsector gebruikmaken van diverse arrangementen bij werkgevers in de regio. Daarmee deden zij (leer)werkervaring op, of schoolden zich bij.

Trots op resultaten

“We kunnen oprecht trots zijn op de resultaten”, benadrukte wethouder Johan Kruithof van Apeldoorn en in de Strategische Board van de Cleantech Regio verantwoordelijk voor onderwijs en arbeidsmarkt. “De vraag is hoe we ons opgebouwde netwerk kunnen blijven inzetten voor onze toekomstige arbeidsmarkt.” Dat alle aanwezige partners dat netwerk gráág behouden, staat als een paal boven water. Vooral doorbouwen op wat nu is bereikt dus. “We weten elkaar echt veel beter te vinden”, concludeerde Jacques de Groot van de Techniek Academie in Harderwijk tijdens de forumdiscussie.

Ideeën en uitdagingen

“Samenwerking zit in de regio nu echt wel in ons DNA”, bevestigde Ronald van Wetering van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek en bestuurslid van VNO-NCW. Om arbeidskrachten inzetbaar te houden opperde hij: “Waarom geef je niet iedereen een persoonlijk opleidingsbudget? Daarmee kan iedereen een Leven Lang Leren. Je zou er de gelden uit sectorfondsen voor kunnen inzetten.”

ontbijtsessie3

Gerrie van Sunder, directeur van Werkbedrijf Lucrato en Tafelvoorzitter Human Capital van de Cleantech Regio, wees op de uitdaging om juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten meedoen. “Juist lokaal en regio kun je voor deze groep de brug slaan naar de arbeidsmarkt.”

Dan is het volgens Ronald van Wetering wel belangrijk dat juist kleinere werkgevers een ‘no risk polis’ krijgen. Nu worden alle risico’s afgewenteld op werkgevers. Aan de andere kant: ondernemers moeten ook stappen durven zetten: daarin zullen partners elkaar tegemoet moeten komen.

“De uitdaging van de toekomst is de mismatch op de arbeidsmarkt”, bracht Johan Fekken, voorzitter van Transitiewerkt.nl* in. Het is dus zaak om vooral te luisteren naar de vraag van de arbeidsmarkt, zoals de Techniek Academie doet. Jongeren worden daar vraaggericht opgeleid voor en door techniekbedrijven in de regio.

Pareltjes

Een ander voorbeeld dat op tafel kwam: een nieuw leerwerktraject om tekorten in de zorg weg te werken. Zorginstellingen, gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen en UWV zorgen er samen voor dat zij-instromers met zorgachtergrond een diploma kunnen halen en een baan vinden.

“Dat zijn de pareltjes waar we het voor doen”, sloot Gideon Alewijnse de bijeenkomst af. De voorzitter van het college van bestuur van Aventus heeft als bestuurder van de Strategische Board ook onderwijs en arbeidsmarkt in portefeuille. “De kracht zit in het dóen. Samen moeten we ervoor zorgen dat geen talent wordt verspild voor de arbeidsmarkt.”

*Onder de naam Transitiewerkt.nl gaan mobiliteitsnetwerken WerkendStedendriehoek en Veluwe Portaal samen verder.

Bekijk ook de animatie over de resultaten van Samen Werk Maken van Werk