De voorbereidingen op het Ontwerptracébesluit (OTB) en de Milieueffectrapportage (MER) voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo zijn in volle gang. Momenteel werken Rijkswaterstaat en het ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV (RHDHV) aan het inpassend ontwerp en het landschapsplan. Wat komt daarbij kijken en wat is de wisselwerking tussen beiden? Klik hier voor meer info.