Het werkveld wonen en volkshuisvesting is volop in beweging. Vanuit de regio werkt Edwin Koning als regiocoördinator wonen hard om de ambities en opgaven samen met gemeenten voor elkaar te krijgen. Want: wonen gaat ons allemaal aan!

‘Als regio vinden we het van belang dat we een goede woonomgeving hebben. Dat betekent dat we onze kwaliteiten behouden, maar ook ruimte bieden voor nieuwe vraag naar wonen en volkshuisvesting,’ legt Koning uit. ‘We werken daarvoor met een regionale woonagenda met diverse principes, zoals betaalbaar wonen, goede inpassing in de omgeving, oog voor sociale samenhang en de handhaven van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.’

Schaarste en samenwerking

‘Wat vooral merkbaar is de afgelopen periode is de schaarste aan betaalbare woningen, de benodigde versnelling in woningbouw en, zeker dit jaar, de zeer hoge energiekosten. Gelukkig wordt vanuit het nieuwe ministerie VRO, de provincies Gelderland en Overijssel, de samenwerkende gemeenten, corporaties en ontwikkelaars volop gewerkt aan betaalbare woningen en het stimuleren van de woningbouwproductie. Daarbij is in deze regio echt merkbaar dat we elkaar snel weten te vinden en de samenwerking gewoon goed is,’ aldus Koning. ‘We zijn momenteel bezig met de zogenaamde regionale woondeal, waarbij de verschillende overheden stevig de regie willen voeren om betaalbaarheid en versnelling te vergroten. Het goede overleg tussen gemeenten en de corporaties is daarbij opvallend. Je merkt daarbij dat iedereen zich maximaal wil inzetten om zaken voor elkaar te krijgen en oog heeft voor de bewoner, of het nou een jongere is, een gezin dat wil komen wonen in de regio, iemand die met spoed een woonplek nodig heeft of een ouder paar dat op zoek is naar een kleinere woning.’

Wonen met oog voor elkaar

‘Voor ons ligt de uitdaging om onze kwaliteiten goed te behouden én aan de slag te gaan met het ambitieuze woningbouwprogramma dat er ligt, met de verschillende typen woningen en woonvragen. Het mooie in onze regio vind ik de verscheidenheid,’ aldus Koning. ‘Zowel mooie kernen als wat grotere steden die elkaar aanvullen, met bijbehorende voorzieningen en natuurlijk het mooie IJssellandschap en de Veluwe. Het gaat uiteindelijk om de goede volkshuisvesting organiseren voor alle doelgroepen en ook mensen met een smallere beurs. Daarin zit er nog wel een opgave, juist ook voor de groepen die soms wat minder in beeld zijn.’