Het Deventer bedrijfsleven, het primair tot en met het hoger onderwijs, de culturele sector en gemeente Deventer ondertekenden afgelopen woensdag 14 september een intentieverklaring waarin zij zich verbinden aan de oprichting van een Technicampus Experience Center (TEC). Het TEC krijgt een fysieke plek op verschillende locaties in Deventer, naast de locatie bij de Technicampus zelf. 

Te weinig jongeren kiezen voor opleidingen met een techniekprofiel. In Deventer worden daarom de krachten gebundeld om de technische sector te promoten. Ondernemers, onderwijs en overheid gaan zich gezamenlijk inspannen om leerlingen en volwassenen meer en beter te informeren over een toekomst in de techniek.
Het TEC krijgt een plek bij techniekopleider Technicampus, maar ook op andere locaties. Bijvoorbeeld op scholen. Hier kunnen mensen kennismaken met de werelden van techniek en technologie. Het TEC gaat bestaande techniekpromotie-activiteiten verbinden én nieuwe initiatieven starten. 

Krachten bundelen

Thomas Walder, wethouder Economie in Deventer: 'Het TEC geeft een belangrijke impuls aan jongeren en zij-instromers om voor een opleiding en carrière in de techniek te kiezen. Mooi dat we met het TEC de krachten in Deventer nog beter kunnen bundelen - en tot een mooi aanbod van techniekactiviteiten kunnen komen.' 

Regio Deal-project

Vanuit de Cleantech Regio Deal is subsidie beschikbaar gesteld om het TEC een goede impuls te geven voor de eerste twee jaar. Themalijnmanager Human Capital Nanke Kraehe: 'Voor de continuïteit is het belangrijk dat gemeente, onderwijs en werkorganisaties zich langdurig verbinden met en toewijden aan de ontwikkeling van het TEC en haar activiteiten.' Hierbij waren ook de bestuurlijke PO-koepels Zinder en Varitas aanwezig en werden Etty Hillesum Lyceum, Aventus en Saxion vertegenwoordigd. Ook werd er ondertekend namens MKB Deventer en wethouder Thomas Walder nam de pen ter hand namens de Gemeente Deventer. Daarnaast maken ook Kunstcircuit en Fablab deel uit van de groep partners die de intentie uitspraken om Techniekpromotie op de kaart van Deventer te zetten.