Ongeveer een jaar geleden is de stichting Betekenis Economie Stedendriehoek opgericht. Aan de wieg stonden Menno van Luijn (Cleantech Regio), Aldo van Duivenboden (Saxion) en Wiebe Bakker. En die stichting krijgt steeds meer vorm. Bakker: ‘Onze droom is dat steeds meer professionals en ondernemers in de Stedendriehoek betekenisvol gaan ondernemen.’

Bij de term betekeniseconomie kun je je van alles voorstellen. Maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? ‘Het gaat er vooral om dat er meer is dan economische groei,’ aldus Wiebe Bakker. ‘Ons huidige waardesysteem gaat erg uit van economische groei en welvaart, maar uiteindelijk zien we dat dit systeem niet werkt. Energie wordt schaars en duur, er is een grondstoffentekort, mensen die je niet meer kunt vinden voor je onderneming: zoals we het tot nu toe hebben aangepakt werkt het uiteindelijk niet. We maken met z’n allen de wereld kapot. Professionals en ondernemers die betekenisvol ondernemen doen dat vanuit de motivatie de wereld juist een beetje beter te maken. Zij zien in dat onze leefomgeving, mensen, dierenwelzijn en het milieu aspecten zijn die net zo van belang zijn én dat we daar als ondernemer of professional invloed op hebben én een verantwoordelijkheid voor hebben. Natuurlijk zijn er sceptici die zeggen "Ja maar, je krijgt nooit iedereen mee." Nou, dat hoeft ook helemaal niet. De voorlopers effenen het pad en de rest volgt vanzelf. Het gaat niet om de anderen, maar om wat jijzelf doet.’

Handjevol

Hoewel het percentage professionals dat al op deze manier werkt nog gering is, zijn er wel steeds meer voorbeelden van ondernemers die werken vanuit een bepaalde overtuiging. ‘Het gaat vaak om familiebedrijven die goed kijken naar de lange termijn en daar ook een heldere visie op hebben. Een voorbeeld is een maakbedrijf dat tien jaar geleden al is gestart met het gebruik van gerecycled kunststof. Nu materiaal schaarser wordt en we met z’n allen gaan nadenken over hergebruik, legt die visie deze pionier geen windeieren. Betekenisvolondernemen kan dus prima samengaan met economische groei.’ Andere mooie voorbeelden zijn volgens Bakker E-flight in Teuge dat elektrisch vliegen groter wil maken, Auping dat haar reguliere matrassen vervangt door circulaire matrassen en ondernemers die op een nieuwe manier gaan boeren zoals Johannes Regelink en Joanne Malotaux van De Patrijs in Laren en Jaap Fris en Niels Moshagen van Lenteland in Empe. En ook de onbemande winkels van Pantry zijn een mooi voorbeeld. Volgens Wiebe Bakker kan iedereen op die manier ondernemen. ‘Het gaat er om dat je inziet dat alles wat je doet impact heeft op je omgeving. Dat geldt voor docenten, de slager op de hoek en een beleidsmaker bij de gemeente; je hebt echt meer impact dan je denkt. Al hangt die impact natuurlijk wel in zekere mate af van de positie waarin je je bevind.’

Idee uit Twente

Omdat Bakker, samen met Menno van Luijn en Aldo van Duivenboden, van mening is dat betekenisvolondernemen de enige manier is, richtten ze iets meer dan een jaar geleden de stichting Betekenis Economie Stedendriehoek op. Bakker: ‘Het idee hiervoor komt uit Twente waar al een soortgelijke stichting actief is. In Twente wordt de B-corp certificering als leidraad genomen. Dit staat voor 'Benefit Corporation' en met deze certificering kun je laten zien dat je het als bedrijf én ondernemer belangrijk vindt om niet alleen financiële waarde, maar ook waarde voor mens en milieu na te streven. Wij zijn in de Stedendriehoek nog aan het zoeken welke meettool wij gaan gebruiken. Dat kan B-corp zijn, maar ook de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) die de leden van de VN met elkaar hebben afgesproken. Hierin staat onze stichting nog aan het begin. Maar het idee is wel dat betekenisvol ondernemen meetbaar moet zijn zodat we ook onderbouwd kunnen zeggen hoeveel procent van de bedrijven op die manier onderneemt. Maar goed, zover zijn we nu nog niet.’

Netwerkbijeenkomsten

Inmiddels heeft de stichting wel een Raad van Betekenis waarin naast de drie heren ook Martin Hoeve, Marian Heezen, Paul Edauw, Claudia Kuhnt en Ronald van Esch zitting hebben. En om meer ondernemers en professionals te inspireren is er ook een concept uitgerold: Tafel van Betekenis. ‘Onder deze noemer hebben we inmiddels vier bijeenkomsten georganiseerd waar ondernemers met sprekende voorbeelden hun verhaal deden. Deze netwerkbijeenkomsten zijn goed bezocht en we gaan ze minimaal vier keer per jaar organiseren. Zodra ze echt goed staan, organiseren we ze ook in Deventer en Zutphen. En uiteraard zijn de bijeenkomsten in Apeldoorn voor iedereen uit de Cleantech Regio toegankelijk. Verder gaan we rondom die tafels ook een netwerk opbouwen. Dat doen we onder meer met een LinkedIn-groep en een nieuwsbrief.’

Bakker als aanjager

Bakker zelf is inmiddels fulltime met betekeniseconomie bezig. Bij de eerste uitbraak van corona is hij net als veel mensen gaan nadenken over zijn werk en wat hij nou écht wilde doen. En dat bleek het aanjagen van de betekeniseconomie te zijn. ‘Dit is wat ik echt belangrijk vind en waar ik graag aan wil bijdragen.’ Naast dat Wiebe Bakker aan de wieg stond van de stichting Betekenis Economie Stedendriehoek, is hij ook een van de initiatiefnemers van Impact plek Apeldoorn. ‘Impact Plek is een beweging en heeft een fysieke plek op het Zwitsalterrein in Apeldoorn, waar impactmakers met verschillende expertises een werkplek huren en samenkomen op het thema impact maken. Inmiddels ben ik hier community- en programmamanager. Daarnaast adviseer ik als zelfstandig ondernemer gemeentes en organisaties hoe zij de transitie kunnen maken richting de betekeniseconomie. En samen met Marieke Brouwer heb ik de Betekenis Academie opgericht. Hiervoor hebben we het programma betekenisvol ondernemen ontwikkeld voor professionals en ondernemers. We geloven namelijk dat de transitie naar een nieuwe economie in de eerste plaats vraagt om een persoonlijke transformatie. De lessen die ik hierin de afgelopen jaren zelf heb geleerd, breng ik nu in verschillende programma’s over op anderen. Zo ontstaat er hopelijk een olievlek en kunnen we daadwerkelijk op alle fronten de transitie gaan maken. Onze droom als stichting? Dat in 2030 een 50% van alle bedrijven in onze regio Betekenisvol ondernemen.’

Meer informatie: www.betekeniseconomiestedendriehoek.nl