We gaan steeds meer over van energiebronnen als olie en gas naar duurzame bronnen als zon en wind.  De beperkte voorspelbaarheid van die bronnen is een uitdaging.  Tot voor kort was het aandeel duurzame energie zo klein dat we op ieder moment aan de vraag konden voldoen door fossiele energiecentrales op- en af te regelen. Bij een groter aandeel duurzame opwekking wordt dat steeds lastiger. Dan wordt ook aanvullende opslag en conversie nodig.  Dat kan op veel verschillende manieren: in batterijen, warmtebuffers, of waterstof bijvoorbeeld. 

Wanneer je voor een project aan de slag wilt met opslag in batterijen, dan komt daar heel wat bij kijken.  Jan Willem Zwang van het bureau Stratergy is daar al heel lang mee bezig. Hij krijgt heel veel vragen en heeft daarom zijn kennis en ervaring gebundeld in een door TENNET gevalideerd boekwerkje dat je gratis kunt downloaden.