‘Het is zomer; tijd voor wat meer rust en tijd voor reflectie. Goed idee dus van ons team communicatie om te vragen om iets op te stellen over dat wat de hersens laat kraken op de werkplek. Onder het genot van een lekkere zomerse cocktail moet dit zeker lukken.

Mijn hersenen kraken momenteel over twee dingen; de inhoud van mijn werk als projectsecretaris van Programma Regionale Energiestrategie - want er is nog aardig wat te doen - en het feit dat ik met ingang van september ga starten met een nieuwe baan en de mijne dus vrijkomt. Dus, wie is niet bang voor een beetje uitdaging, kan faciliteren binnen bepaalde grenzen, is geïnteresseerd in de regionale samenwerking, is flexibel, houdt van bestuurlijke dynamiek, is organisatorisch sterk en durft de uitdaging aan om mijn plekje op te vullen? Nieuwsgierig? Lees vooral verder!

Wat is RES?

Sinds 1 september 2019 werk ik als projectsecretaris voor het Programma Regionale Energiestrategie. Eind 2021 besloten volksvertegenwoordigers over de RES 1.0 (afspraak uit het Klimaatakkoord). Het resultaat na bijna 2 jaar onderzoek doen en afstemmen met bestuurders, volksvertegenwoordigers, maatschappelijk middenveld en inwoners. Eén interbestuurlijke strategie voor grootschalige zon en windenergie in onze regio, zicht op de regionale warmtebronnen en het effect van de gekozen strategie op het net.

Doelen 2030

De plannen uit de RES worden op dit moment betrokken in de gesprekken bij betrokken overheden die leiden tot wijziging van het omgevingsbeleid. Zo’n strategie past soms al in het eigen beleid van betrokken organisaties, maar soms ook nog niet. En we streven naar het behalen van onze doelen in 2030, wat betekend dat de meeste vergunningen in 2025 verleend moeten zijn. Daar waar gewenst en nodig faciliteren wij als regio extra in de afstemming op thema’s om o.a. innovaties en de uitvoering te stimuleren. Meer weten over de RES CTR zie: www.cleantechregio.nl/res.

Wat zijn je taken als projectsecretaris in onze regio?

Eén transitiestrategie, waar wij veel in de regio aan werken, is meestal geen blauwdruk. Er zijn echt nog stappen te zetten. Tegelijkertijd maakt dat wat om je heen gebeurt je soms ook zoekende wat maakt dat je terug je hok in moet om opnieuw te kijken naar de wijze waarop e.e.a. zowel op inhoud als op proces georganiseerd is. Als RES- werkorganisatie is het bijna niet te doen om alle gesprekken in persoon te volgen. Als projectsecretaris heb je op dit punt een signalerende, faciliterende, ondersteunende en adviserende rol.

De procesregisseur is samen met mij en andere projectleiders onder andere verantwoordelijk voor het overzicht, het signaleren van ontwikkelingen, de afstemming tussen de partners onderling, het regionaal omgevingsmanagement, communicatie, beheer van de begroting en het boeken van resultaten. Hoe dit er specifiek uit ziet; dat is in iedere projectfase anders. Daarnaast houd ik me bezig met het leiden van deelprojecten en schrijf ik mee aan voorstellen voor het bestuur en voortgangsnotities.


Eén kleine kneep uit de acties op mijn/ ons lijstje voor de komende tijd:

  • Na de zomer starten we met het opstellen van een voortgangs- en monitoringsdocument gericht op het doelbereik van de RES 1.0. Dit document moeten we in afstemming met de betrokken besturen op 1 juli gereed hebben voor aanlevering aan het Nationaal Programma RES. Daarin beschrijven we onder andere hoever we zijn met het behalen van onze doelen, welke kansen en knelpunten zich voordoen en hoe we daarop gaan anticiperen. En dit vraagt om verzamelen van informatie en onderzoek. Ook werken we aan een digitale regionale data en monitoringstool om lopende initiatieven in vast te leggen. Ik ondersteun bij het verzamelen en analyseren van informatie.
  • Bij aanpassing van de ruimtelijke strategie uit de RES, wat naar verwachting nodig is gezien de gesprekken die partners voeren gericht op de boring in het omgevingsbeleid en lopende onderzoeken en innovaties veranderd onder de nieuwe omgevingswet de juridische status van de RES. Dit maakt dat we werken aan een nieuwe startnota voor vaststelling door volksvertegenwoordigers. De inhoud hiervan vraagt op punten om nadere afstemming met de Stuurgroep RES. Ook daar is advies en onderzoek voor nodig. Ook hier lever ik als projectsecretaris een bijdrage aan. Bijvoorbeeld door een concept startnota op te leveren die gebruikt kan worden voor de verdere gesprekken en openstaande vragen te signaleren en hier actie op uit te zetten.
  • Na de zomer staat er een kennismakingsevenement gepland voor onze stuurgroep RES. Een middag vol kennis en inspiratie over het net inclusief fietsexcursie door een innovatief bedrijventerrein in de gemeente Zutphen. Aan ons om te zorgen dat dit op rolletjes verloopt.

Omdat je zowel op proces, planning als op inhoud je werk kan uitvoeren, kan je op deze plek ook heel veel leren. Vooral als je geïnteresseerd bent in strategievorming en interbestuurlijke samenwerkingen. Zo volgde ik zelf een HBO-studie bestuurskunde in combinatie met mijn werk. Op 1 september start ik bij de gemeente Apeldoorn als junior projectleider. Voor mij een nieuwe stap in mijn loopbaan met weer nieuwe uitdagingen.

Heb je interesse in mijn huidige baan? Zie: Vacature Projectsecretaris (28-36 uur). Of Houd dan onze vacatures in de gaten. Ook voor andere thema’s zoeken we nog mensen.’

Fijne zomer!

Kirsten Dijksman