Waterkoplopers Industrie Gelderland (WIG) hebben als doel om samen stappen te zetten naar waterbesparing, hergebruik en het benutten van alternatieve bronnen. Na de online kick-off in oktober 2021 en een digitale bijeenkomst in januari 2022, was recent de eerste fysieke. Deze vond plaatst bij Smart Packaging Solutions in Loenen. Hier werd onder meer de knellende wetgeving besproken.

De opkomst bij de eerste live bijeenkomst was iets minder groot dan bij de digitale bijeenkomsten, maar de kwaliteit en interactie waren inspirerend. Naast een goede vertegenwoordiging van de papierindustrie was ook de voedingsmiddelenindustrie ruim vertegenwoordigd. Ook waren er vanuit de organisatoren, Provincie Gelderland, Waterschap Vallei & Veluwe, Vitens en Cleantech Regio, afgezanten aanwezig. De bijeenkomst stond onder de bezielende leiding van Bruno Mulder. Gastheer Smart Packaging Solutions gaf een presentatie over haar waterhuishouden, het productieproces en de geschiedenis van het bedrijf, gevolgd door een boeiende rondleiding door de productie.

Schoon drinkwater niet vanzelfsprekend

Bruno Mulder ging in op de actualiteiten en het vooruitzicht dat Nederland over 10 jaar net zo droog als Italië kan zijn. Dat geeft uitdagingen voor Vitens en andere drinkwaterbedrijven, maar biedt ook inspiratie voor de industrie om bijvoorbeeld gezuiverd afvalwater van brouwerijen te hergebruiken als irrigatiewater. 

‘Er zijn koplopers nodig om vanuit de industrie initiatieven te nemen, maar bovenal moet het bewustzijn bij inwoners, industrie en politiek groter te worden. Schoon en voldoende drinkwater wordt nog steeds als vanzelfsprekend beschouwd, maar is dat al lang niet meer. Nieuwe bedrijven in Oost-Nederland krijgen met regelmaat geen wateraansluiting meer en uitbreiding van capaciteit is vaak ook niet mogelijk. De politiek heeft grote opgaven zoals het realiseren van een miljoen woningen, maar dat daar ook water voor nodig is, dringt maar nauwelijks door.’

Knellende wetgeving 

Tijdens de bijeenkomst kwam ook de knellende wetgeving die door NVWA en CTGB worden gehandhaafd aan bod. 2 Sisters Storteboom wil bijvoorbeeld graag gezuiverd afvalwater gebruiken voor het wassen van kratten en opleggers in plaats van hoogwaardig drinkwater. Wetgeving belemmert dat nu. Een van de doelen is om NVWA en CTGB hen via Den Haag meer in dialoog met de markt te brengen en mogelijkheden tot waterbesparing te bieden. Dit monde recent al uit in een webinar met Tweede Kamerlid Fahid Minhas (VVD) en Vitens CEO Jella Hannema. Omdat meerdere bedrijven binnen de voedingsmiddelenindustrie tegen de knellende wetgeving aanlopen geven de organisatoren van Waterkoplopers in samenwerking met Vitens hier nog een vervolg aan. 

Drinkwater voor consumenten

Vitens heeft als primaire plicht watervoorziening naar consumenten te verzorgen. Als de industrie zoveel mogelijk water kan besparen of vanuit andere bronnen de waterbehoefte kan invullen, geeft dit Vitens ruimte om zich goed op de toekomst voor te bereiden. Hiervoor worden initiatieven vanuit het bedrijfsleven toegejuicht om waterproductie locaties voor de industrie beschikbaar te stellen en aan de andere kant mee te helpen waterbesparing mogelijk te maken, ook als dit lobby tegen knellende wetgeving betekent.

Waterhergebruik voor papierfabrieken

Industrie Water Eerbeek (IWE) is al bezig met een mooi voorbeeld van een hergebruik. Doel is dat zo veel mogelijk gezuiverd afvalwater opgewaardeerd wordt tot herbruikbaar water voor alle papierfabrieken. Ook Smart Packaging Solutions heeft zich als nieuwe samenwerkingspartner gemeld. William Suijkerbuik liet zien dat in de toekomst het water van de papierindustrie lokaal hergebruikt wordt en niet meer wegstroomt via de rivieren. Dit levert een potentiële besparing op van 3.6 miljoen m3 grondwater en biedt kansen als het gaat om technologische zuiveringsstappen zoals verwijdering van PFAS, microverontreiniging en andere vervuiling uit papierverwerking. Concluderend was dit een boeiende Waterkoplopers bijeenkomst die liet zien dat fysiek bij elkaar komen de meeste interactie oplevert.