Nieuw onderzoek door Milieu Centraal toont aan dat consumenten vaak meer dan 25% kunnen besparen in klimaatimpact door meer circulaire keuzes te maken. Bijvoorbeeld door vaker te kiezen voor delen en lenen, tweedehands, reparatie of refurbished producten.

 Miliieu Centraal deed in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoek naar de impact van vijftien producten – van bank en bed tot wasmachine en telefoon – op het milieu en klimaat.

Lang leve je spullen

Onderzoekers berekenden de impact van deze producten bij gewoon gebruik tijdens productie, gebruik en afdanken. Deze cijfers vergeleken onderzoekers met circulaire keuzes zoals tweedehands kopen, reparatie of recycling. Consumenten bleken nog veel winst te kunnen boeken. Aniek Ivens, strategisch onderzoeker Milieu Centraal: ‘Dit rapport laat zien dat kiezen voor circulair makkelijker is als je weet waar de grootste impact zit’.

Circulair Nederland

Op dit moment is onze economie vooral een lineaire economie waarin bedrijven onnodig veel nieuwe spullen maken en consumenten die kopen. In deze economie zijn er iedere keer grondstoffen nodig en is er veel afval. Een circulaire Nederlandse economie is het doel in 2050. In deze situatie worden minder nieuwe spullen gekocht en dus geproduceerd, gebruikt iedereen bestaande goederen langer en beter en is delen populairder dan wat nieuws kopen.

Refuse, rethink en reduce

Om duidelijk te maken wat in een circulaire economie de beste keuzes zijn, is de R-ladder bedacht. Een ladder waar bij refuse, rethink en reduce het hoogste scoren en recycle de onderste trede is. Het onderzoek toont voor veel verschillende gebruiksvoorwerpen en diensten aan dat ‘hoger op de ladder’ inderdaad zorgt voor aanzienlijke besparingen in klimaat- en milieu impact.

Bron: Milieu Centraal