Per 1 januari zal Nanke Kraehe-Vriezen de rol van Themalijnmanager Human Capital voor haar rekening nemen! Nanke volgt daarmee Shira van der Werf op die vanaf 2022 aan de slag zal gaan als Adjunct Directeur van Cleantech Regio.

Binnen Cleantech Regio werken we samen met diverse partners, waaronder onderwijsinstellingen. Dankzij samenwerkingspartner Aventus mogen we Nanke vanaf januari verwelkomen! Nanke: “Ik zet mijn huidige werkervaring als programmamanager graag in binnen de rol van Themalijnmanager Human Capital en heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging!“  In onderstaande video geven we een korte vooruitblik van de veranderingen binnen onze organisatie en vertellen Nanke en Shira over hun nieuwe rol. Langs deze weg wensen we Nanke heel veel succes!