Apeldoorner Simon Boon nam het initiatief voor de Klimaatles op 12 oktober waar vooraanstaande sprekers hun visie gaven op de klimaatverandering. Vervolgens werd een oproep gestuurd aan de Klimaattop in Glasgow met daarin het dringende verzoek ‘Hou je aan je afspraken’. ‘De realiteit gebiedt ons over onze schaduw heen te stappen.’

 ‘Ik ben helemaal geen negatief persoon’, vertelt Simon Boon van Gelre Association International. ‘Maar er is iets gaande dat ons allen overstijgt. We zijn lotgenoten in een wereldwijde situatie die ons verplicht om dit met elkaar aan te pakken. Daarin wordt iets meer nederigheid en bescheidenheid van onder meer onze regeringsleiders gevraagd. Ik hoop dat de leiders daar deze week tijdens de Klimaattop in Glasgow van doordrongen zijn. De klimaatverandering is een feit en er zijn al landen die daar dagelijks mee geconfronteerd worden. Omdat het land overstroomd bij vloed bijvoorbeeld. Maar zo’n land kan het probleem niet oplossen. Dat moeten we mét elkaar doen en daarbij moeten we ze financieel ondersteunen.
Deze landen hebben doorgaans een veel kleiner aandeel gehad in de klimaatvervuiling, maar zitten nu wel als eerste met de gevolgen. De realiteit gebiedt ons dus om samen te werken en deze landen te helpen.’

Klimaatles Apeldoorn

Tijdens de Klimaatles in De Grote Kerk in Apeldoorn spraken tal van vooraanstaande sprekers zoals Sandra Pellegrom, Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn; klimaatwetenschapper Leo Meyer; Hilde Stroot van Oxfam Novib en Arko van Brakel, directeur van de Cleantech Regio. Boon: ‘De aanpak van de klimaatverandering moet zich in de samenleving voltrekken waarbij overheden, burgers, bedrijven en onderwijsinstellingen samen optrekken. Daarom is het belangrijk dat mensen van elkaar leren én elkaar ontmoeten. Dat is precies wat er gebeurde tijdens de Klimaatles in Apeldoorn.’

Klimaattop Glasgow

Na afloop van de Klimaatles is namens alle aanwezigen en andere prominenten een oproep verstuurd aan de Klimaattop in Glasgow, naar zowel de Nederlandse als Europese delegatie. ‘Daarmee hebben we in ieder geval de bijeenkomst in Apeldoorn verbonden met de Klimaattop in Glasgow en de afstand tussen ons en onze Nederlandse en Europese vertegenwoordigers overbrugd. Want we staan natuurlijk zowel lokaal als wereldwijd voor precies dezelfde uitdaging.’ In de oproep stond kortgezegd ‘Houd u aan uw beloften die in Parijs zijn geformuleerd’ vertelt Boon. ‘Toen was de urgentie al helder en dat is ie nog steeds. Hou je aan je woord. Het effect van onze oproep is dat we in ieder geval een reactie hebben gehad van team Timmermans met daarin de waardering voor onze inspanningen. Zelf heb ik deze week nog met iemand gesproken die me heeft verteld wat er allemaal al gedaan is. Er gebeurt gelukkig heel veel, maar het is nog lang niet altijd zichtbaar.’

Vervolg in 2022

Uiteraard gaat Boon verder met zijn missie om iedereen er van te doordringen dat het bijna 12.00 uur is. ‘Tijdens de Klimaattop in Parijs in 2015 zijn 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) benoemd. Rond 25 september vinden jaarlijks de SDG Action Days plaats. Ik wil graag in onze regio iets organiseren met betrokken partijen zoals provincie, gemeenten, onderwijsinstellingen en instanties als Cleantech Regio en samen kijken wat wij hier nou doen om die 17 doelstellingen te halen. We gaan dus gewoon door.’