Begin oktober ging het Eper Fieldlab-project over energietransitie bij camping de Wildhoeve in Emst en bij RCN de Jagerstee in Epe van start. Vorige week was er een vervolg. Drie groepen studenten van Hogeschool Saxion gaven enkele presentaties waarin een reeks van hun ambitieuze plannen voor dit pilotproject gepresenteerd werden.Het Fieldlab Vitale Vakantieparken dat begin oktober 2021 is gestart, draait als pilot bij Camping de Wildhoeve in Emst en bij RCN de Jagerstee in Epe. De centrale vraag in dit project is: hoe kan ik mijn onderneming zo goed mogelijk klaarstomen voor de energietransitie? Tientallen studenten van Hogeschool Saxion doen onderzoek.

Energiesystemen


Begin oktober vond de officiële ondertekening plaats. Donderdag 14 oktober waren de eerste presentaties waarin de studenten hun onderzoeksvragen deelden. De studenten van dit energietransitie-project volgen verschillende opleidingen en zijn vanuit die disciplines samengevoegd. Naast inventariseren wat het huidige energieverbruik is en welke systemen (zonnepanelen warmtepompen, energieopslag) er wellicht efficiënter zouden kunnen werken, werd ook onderzocht wat er eventueel aan extra marketing gedaan kon worden voor het platform www.innoverde.nl die de informatie over duurzaamheid in de recreatiesector samenbrengt. Deze site wordt door een groep van deze studenten verbeterd en onderhouden.


Pakket duurzame ideeën


René en Bart Zweers van de Wildhoeve en Wouter van Reeven van de Jagerstee waren onder meer de nieuwsgierige toehoorders. In drie overzichtelijke presentaties kregen ze een dik pakket van duurzame ideeën en onderzoeksvragen voorgeschoteld. Ze reageerden enthousiast op de studenten. ‘Het is goed te zien en te merken dat jullie vanuit verschillende achtergronden en met verschillende blikken hiermee bezig zijn. Dit wordt voor jullie en voor ons een mooie uitdaging.’ 
Uiteraard waren er direct ook tips van de heren. ‘Zo is het belangrijk om de bezettingsgraad in kaart te brengen. Dat is wel maatwerk, want wij verschillen als campings best wel van elkaar. Zo is de Wildhoeve een seizoenspark, terwijl de Jagerstee juist het hele jaar door gasten heeft. Dat operationele gebruik zul je als een ui moeten afpellen om tot duurzame maatwerk-oplossingen te komen.’Oogkleppen


De drie groepen studenten worden begeleid door onderzoekers en lectoren en werken samen aan innovatieve oplossingen om vakantieparken te verduurzamen. Trynke Papa en Michiel Flooren zijn lector bij hogeschool Saxion. Ze vinden het eveneens een zeer uitdagende opdracht. ‘In de wereld is er veel aandacht voor duurzaamheid. Neem de gasprijs die de afgelopen periode zo gestegen is. Vaak worden zulke problemen redelijk eendimensionaal aangepakt. Studenten zorgen voor een frisse blik, voor kritische vragen. Zij hebben geen oogkleppen op. Het is daarom erg goed dat deze groepen meedenken aan het energieneutraal maken van de twee campings.’ De drie groepen werken onafhankelijk, maar hebben ook veel contact met elkaar. Zo zal de spin-off van dit rapport uiteindelijk groter zijn, vullen de Saxion-lectoren aan. ‘De resultaten gaan uiteindelijk voor veel meer vakantieparken meerwaarde opleveren.’

Eindsymposium 


De drie heren van de Jagerstee en de Wildhoeve zijn zeer nieuwsgierig naar de volgende stappen die de studenten gaan nemen. Eerst komen de studenten bij de twee Eper campings om een zogeheten nulmeting te maken. In december worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. En in januari volgt er een symposium waarin de resultaten in de vorm van een eerste advies aan de Jagerstee en aan de Wildhoeve gepresenteerd wordt. Daarin staan diverse duidelijke duurzaamheidsopdrachten. ‘We kijken daar naar uit. Onze campings zijn weliswaar verschillend, maar wanneer jullie onderzoeksvragen zorgen voor concrete maatregelen en investeringen die uiteindelijk verbeterpunten en besparingen opleveren dan zijn we zeker geholpen.’ Daar is Ingrid Wentink het mee eens. Ze is als beleidsontwikkelaar duurzaamheid & klimaat benoemd tot projectleider van dit bijzondere project. ‘Uiteindelijk zullen de onderzoeksresultaten van deze enthousiaste studenten gaan zorgen dat er een blauwdruk ontstaat voor andere campings en recreatieondernemingen.’


Dit Fieldlab-project over energietransitie bij wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Epe, Vitale Vakantieparken, Cleantech Regio en Hogeschool Saxion.