Maar liefst één vierde van al het voedsel in Nederland wordt verspild. En voedselverspilling is in Europa goed voor 6 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten. Daarom houdt de stichting Samen Tegen Voedselverspilling tot en met 13 september de Verspillingsvrije week. Samen met partners heeft de stichting het doel om voor 2030 voedselverspilling te halveren. Doe je ook mee?

Ook Gelderse huishoudens verspillen jaarlijks maar liefst 82.000 ton voedsel. Het grootste deel daarvan wordt ingezameld via het restafval en verbrand. Provincie Gelderland zet zich in om voedselverspilling te verlagen. Daarom doet de provincie mee met de Verspillingsvrije Week van 7 tot en met 13 september.

Minder voedselverspilling heeft grote impact

Door bewust om te gaan met voedsel, is per persoon jaarlijks ruim 30 kilo eten van de afvalbak te redden. Bovendien verlaagt het tegengaan van voedselverspilling de impact op het milieu met wel 14%. Er valt nog veel winst te behalen bij consumenten, maar ook in de voedselketen, bijvoorbeeld in de horeca, zorg en catering. Met programma’s als de FoodWaste Challenge in de horeca en het testen van oplossingen van bakkers, bakkerijen en supermarkten tegen (brood)verspilling, dragen wij bij aan de bewustwording van voedselverspilling en stimuleren we bedrijven hier stappen in te zetten.

Voedsel-reststromen waardevol maken

Een manier om het zogenoemde onvermijdbare voedsel om te zetten in iets nuttigs, is door reststromen slim te benutten en te verwaarden. Dit maakt Gelderland mogelijk door innovatieprogramma’s van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen te ondersteunen, zoals het Business Innovation Program Food. Ook draagt de provincie via andere financiële instrumenten (EFRO, Interreg, eigen tenderregelingen) bij aan innovaties op dit gebied en nemen we een verbindende rol in door kennisdeling te faciliteren.

Provincie Gelderland en voedselverspilling

Uiteraard zet de provincie zich niet alleen tijdens de Verspillingsvrije Week in tegen voedselverspilling, maar er gebeurt meer. Zo wordt in het bedrijfsrestaurant biologisch, plantaardig voedsel aangeboden, wordt er zeer kritisch naar de (circulaire) inkoop gekeken en doet de provincie mee met Restaurants van Morgen en Green Deal Duurzame Catering.

Doe ook mee!

Wil je net als de provincie Gelderland minder voedsel verspillen? Doe dan nog mee met het doel van de Verspillingsvrije Week om één week lang geen voedsel verspillen. Kijk voor meer info op de website van verspillingsvrijeweek.