De bereikbaarheid van Midden- en Oost-Nederland, zowel over de weg als via het spoor en het water wordt de komende jaren slechter. Vijf regio's langs de A1, waaronder Cleantech Regio, luiden daarover de noodklok. De druk vanuit de Randstad op Midden- en Oost-Nederland is nu al groot. "Dat vraagt om snellere én om comfortabelere verbindingen", aldus Ron König, burgemeester van Deventer en portefeuillehouder mobiliteit van Cleantech Regio.

De regio's baseren hun noodkreet op de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd. De A1 scoort slecht in deze analyse en dat leidt tot zorgen.

Code rood

De A1 kwam begin deze maand nog positief in het nieuws nadat de verbreding van een wegdeel van de snelweg tussen Azelo en Twello na twee jaar is afgerond. "Het is Code Rood voor de Corridor A1", aldus de bestuurders van regio's Twente, Cleantech Regio, Gooi en Vechtstreek, Amersfoort en Foodvalley. Bij die 'corridor' draait het niet alleen om de bereikbaarheid over het asfalt, die belangrijke A1, maar ook om de bereikbaarheid per spoor en over water. "Het spoor zit voor goederenvervoer helemaal vol, maar waar moet je er mee naar toe", zegt Gerard Gerrits, wethouder in Hengelo en namens de regio woordvoerder op het gebied van mobiliteit. "De uitkomsten van de IMA bewijzen dat we nú mét elkaar in actie moeten komen."

Grote mobilteitsproblemen

Hij voorspelt in 2030 grote mobiliteitsproblemen. "De verbinding tussen Zwolle en Enschede is nog steeds maar enkel spoor. Dat moet verdubbeld worden." En dan zijn er nog de plannen voor woningbouw de komende jaren. Dat betekent ook meer vervoersbewegingen. Voor Twente is het enorm belangrijk om bereikbaar te blijven. "Werkgevers hebben moeite om mensen te behouden", stelt de wethouder. Hij noemt als voorbeeld Thales in Hengelo, waar het aantal afgestudeerden niet opweegt tegen het aantal werknemers dat nodig is.

Primeur

Het is de eerste keer dat vijf regio's in vier provincies de handen ineenslaan en aandacht vragen voor de integrale aanpak van de Corridor A1. "Langs de A1 bevinden zich belangrijke woon- en werkgebieden. Hier wonen twee miljoen mensen, hier werken één miljoen mensen én hier is sprake van een grote groeiambitie. We houden rekening met een toename van 150.000 woningen en zo'n 400.000 inwoners", zegt Rob Metz, portefeuillehouder mobiliteit van Regio Amersfoort.

MIRT

De regio's weigeren lijdzaam toe te moeten kijken hoe de A1 verder dichtslibt, terwijl noodzakelijke verbeteringen op het gebied van duurzame mobiliteit, spoor en openbaar vervoer op zich laten wachten. "Wij willen samen met Rijk en provincies een integraal MIRT Onderzoek naar de specifieke opgaven, knelpunten en oplossingen voor de multimodale aanpak van de Corridor A1", zegt mobiliteitsportefeuillehouder Engbert Stroobos-scher van Regio Foodvalley.

Spoor

De vijf regio's brengen het verzoek om een integraal MIRT Onderzoek bij Cora van Nieuwenhuizen, de demissionair minister, en Stientje van Veldhoven, de demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, én de Tweede Kamer onder de aandacht. Grote vraag is natuurlijk of de noodroep vanuit de vijf regio's die nu samen optrekken gehoord worden. Gerrits heeft daar vertrouwen in, omdat Twente over het algemeen prima de weg weet in Den Haag als het op lobbyen aankomt.


MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, is een uitvoeringsprogramma van de rijksoverheid. Onder het MIRT vallen grote projecten, zowel van de nationale overheid als van lagere overheden. Het MIRT wordt elk jaar bij de begroting in september gepubliceerd. Daarna volgt de begrotingsbehandeling en de bestuurlijke overleggen met de regio's. Het MIRT kan dus na het vaststellen van de begroting nog worden aangepast, maar dit is veelal op detailniveau.