De Cleantech Regio is één van de 30 regio’s in Nederland die met een Regionale Energie Strategie (RES) bijdragen aan het halen van het Klimaatakkoord van Parijs. Nederland wil in 2030 totaal 35 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op land opwekken. In de ontwerp-RES 1.0 biedt de Cleantech Regio aan daarvan 1,07 TWh te produceren. Namelijk door het plaatsen van windmolens, zonnepanelen op land en zonnepanelen op daken. Heb je vragen over de RES 1.0, een opmerking of een briljante toevoeging? Je kunt nog tot 31 mei hier een reactie geven op de RES 1.0.