Zonnepark Klarenbeek is een collectief natuurinclusief zonnepark van duurzame energiecoöperatie Apeldoorn en EnergieRijk Voorst. Het park is rond oktober klaar en gaat zo’n 6.600 huishoudens voorzien van groene stroom. Je kunt vanaf nu een of meerdere ZonDelen kopen waarmee je profiteert van de opbrengst en bijdraagt aan schone energie en natuur in de buurt. De inschrijving is dit weekend gestart. Op woensdag 19 mei en op woensdag 2 juni is er een informatiewebinar.

Investeren in zonne-energie is investeren in een duurzame toekomst. Met Zonnepark Klarenbeek maken Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn (deA) en EnergieRijk Voorst (ERV) deze aantrekkelijke belegging bereikbaar voor iedereen. De betaalbare ZonDelen leveren een prima rendement op. Maar er is meer. Deelnemers aan deze crowdfunding weten zeker dat ze samen zorgen voor een schoner milieu en een rijker natuurgebied rond het zonnepark aan de Broekstraat. Bovendien steunen ze lokale groene initiatieven.

40.000 zonnepanelen

De beide energiecoöperaties zijn voor de helft eigenaar van Zonnepark Klarenbeek dat is ontwikkeld door ProWind. Het park is naar verwachting in oktober klaar. Het is 20 hectare groot en bestaat uit ruim 40.000 zonnepanelen die jaarlijks zorgen voor voldoende stroom voor zo’n 6.600 huishoudens. Dat betekent 7800 ton minder aan C02-uitstoot. Dat is vergelijkbaar met 52 miljoen kilometers rijden in een benzineauto.

Meer biodiversiteit


Zonnepark Klarenbeek betekent ook een flinke boost voor de natuur in het gebied. In overleg met de omwonenden is een groen plan tot stand gekomen dat is uitgewerkt door een landschapsarchitect, Evelien de Mey. ‘Het was landbouwgrond, veel van hetzelfde, en het wordt nu een stuk gevarieerder’, vertelt ze. ‘De biodiversiteit verbetert. Zo’n groene impuls, dat geeft mij een goed gevoel. Daar doe ik het voor.’ De aanleg van bosplantsoen, bomen en poelen zorgt voor voedsel, rust en ruimte voor dieren, insecten en heel veel plantensoorten.

ZonDelen


Vanwege de grootte van het project werken deA en ERV samen. De energiecoöperaties geven ZonDelen uit van 250 euro met een looptijd van 15 jaar en een rendement van 3,5%. ‘Wij verwachten dat er in Klarenbeek, Apeldoorn en omgeving veel mensen zijn die de waarde van dit nieuwe type energieopwek zien en erin willen investeren’, aldus Michiel Roemer van deA. ‘Als energiecoöperatie doen wij alleen mee als er in een zonnepark rekening wordt gehouden met omwonenden, de omgeving en de natuur. Ook moet het financieel natuurlijk uit kunnen. Zonnepark Klarenbeek voldoet daaraan.’

Inschrijven


Meedoen kan via de website www.zonneparkklarenbeek.nl. Op 19 mei en 2 juni is er een informatiewebinar. Daar is meer uitleg en kunnen vragen worden gesteld.

deA


deA is de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. Samen maken we Apeldoorn duurzamer. Dit doen we door ontmoeting, inspiratie, het uitvoeren van duurzame projecten en het leveren van groene energie uit Apeldoorn. deA werkt zonder winstoogmerk. De inkomsten worden besteed aan nieuwe lokale duurzame projecten waar in veel gevallen ook de inwoners, scholen en organisaties kunnen participeren.

ERV


EnergieRijk Voorst is een energiecoöperatie in de gemeente Voorst. In 2012 opgericht door geïnspireerde burgers. Als coöperatie willen we energie besparen, energie zelf opwekken en onafhankelijk zijn van de grote energieleveranciers.