Waterstof in de industrie biedt kansen, maar er is ook nog veel onzeker. Een aantal bedrijven in de industrie gebruikt al waterstof voor bijvoorbeeld proceswarmte. Anderen willen wel, maar weten nog niet hoe. Daarom houdt Gelderland op 21 april een online netwerkbijeenkomst Waterstof & Industrie.

Het is tijd om kennis en ideeën uit te wisselen en inzicht in de interesse en urgentie van waterstof te peilen bij de industrie. Op woensdag 21 april van 15.00 tot 17.00 uur organiseert provincie Gelderland in samenwerking met partners een online netwerkbijeenkomst Waterstof & Industrie. Tijdens de bijeenkomst gaat de provincie in op de ontwikkelingen en mogelijkheid van waterstofgebruik in de Gelderse (proces)industrie. Er is ruimte om kennis, ambities en belemmeringen uit te wisselen en te ontdekken hoe we kansen beter kunnen benutten door samen op te trekken.

Voor wie?

De bijeenkomst is primair bedoeld voor:

  • Bedrijven / branches binnen de procesindustrie (zoals papier-, keramische-, voedingsmiddelen- en metaalindustrie)
  • Andere partijen die waterstof voor proceswarmte gebruiken of willen gebruiken
  • Potentiële regionale H2-producenten die decentraal waterstof willen leveren en op termijn opteren voor aansluiting op de backbone
  • Andere geïnteresseerden.

Programma

  • Plenair (15:00 – 15:45 uur)
  • Opening door Willem Wieseman (opdrachtgever waterstof van provincie Gelderland)
  • Gedeputeerde Jan van der Meer vertelt meer over het Gelders beleidskader waterstof en uitdaging voor de industrie
  • Waterstofinfrastructuur: de stand van zaken door René Schutte (Gasunie) en Wouter van den Akker (Alliander)
  • Een blik op het regionale waterstof innovatie ecosysteem door Luc Kikkert (directeur stichting Kiemt)

Deelsessies (15:45 – 16:30 uur)
1. Regionale coalitie en lobby: hoe sluit Oost-Nederland optimaal aan op de backbone?
2. Technische belemmeringen: welke zaken belemmeren de implementatie van waterstof?
3. Transitieperiode: wat doe je in de tijd vóór groene waterstof rijkelijk naar je fabriek komt?

Plenaire afsluiting (16.30 – 16.40 uur)

Aanmelden

Voor meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden: Netwerkbijeenkomst waterstof & industrie