Slechts 1% van al het textielafval in Nederland wordt gerecycled tot nieuwe grondstof voor de textielindustrie. Het nieuwe Circulair Textiel Lab brengt hier mogelijk verandering in. Het Circulair Textiel Lab is een initiatief van hogeschool Saxion en partners uit het bedrijfsleven verzameld in de stichting TexPlus en is nét geopend.

Het lab is het eerste kennis- en innovatiecentrum van Nederland dat bijna alle onderdelen van bijvoorbeeld een spijkerbroek recyclet.
Het Circulair Textiel Lab draagt bij aan de Nederlandse ambitie om in 2030 de helft van al het textiel te verduurzamen. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Circulaire Economie: “De ecologische voetafdruk van textiel is groter dan die van de lucht- en zeevaart bij elkaar. Met de opening van het eerste circulaire textiellab, en de samenwerking in de keten met overheden en kennisinstellingen, kan de circulaire textielindustrie echt een vlucht nemen. Circulair is de toekomst.”

136 miljoen kilo textielafval

In Nederland recyclen we op jaarbasis 33% van de 136 miljoen kilo ingezamelde textielafval. Hiervan recyclen we slechts 1% voor de kledingindustrie. De rest is vaak van lage kwaliteit en gebruiken we als vulmateriaal voor autostoelen, matrassen, meubels. Dat we maar 1% kledingafval gebruiken als nieuwe grondstof om weer kleding van te maken, komt onder andere doordat ritsen, knopen, labels en broekzakken moeilijk te recyclen zijn.

Innovatieve recyclingtechnieken

“Het Circulair Textiel Lab ontwikkelt mechanische en chemische technieken om op proefschaal zoveel mogelijk textiel te recyclen. En dat van zulke goede kwaliteit dat kledingproducenten er nieuwe kledingstukken van kunnen én willen maken,” zegt Jan Mahy, lector Sustainable & Functional Textiles aan hogeschool Saxion en voorzitter van Stichting TexPlus. “Het lab levert ons de kennis om de productie van circulaire kleding op te schalen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de gestelde klimaatdoelen.”

Lees het volledige artikel op Saxion.nl

Over Stichting TexPlus

Stichting TexPlus is een samenwerkingsverband tussen zes Overijsselse koplopers op het gebied van circulair textiel. De stichting, bestaande uit Twente Milieu, Regionaal Textielsorteercentrum Twente, SaXcell BV, Hogeschool Saxion, Frankenhuis BV en Enschede Textielstad Innovatie BV, vertegenwoordigt de gehele keten. Van textielinzameling tot verwerking en het maken van eindproducten. Het doel is om de circulaire textielketen te verbinden en bij de ontwikkelingen ook actief de markt te betrekken. Met de innovaties van Stichting TexPlus werkt textielregio Twente toe naar een circulaire textielketen.