Het Startteam van Nieuwe Energie Overijssel (NEO) helpt bedenkers, ontwikkelaars, producenten en toepassers van energie-innovaties, die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Op woensdag 13 januari gaat het Startteam weer ‘Lunchen met Nieuwe Energie’. Wil je hier bij zijn? Inschrijven kan nog. 

Met de lunchbijeenkomsten verbindt het Startteam bedrijven, instellingen en kennis met elkaar op diverse actuele thema's en wordt een basis gelegd om innovatie sneller, beter en breder te laten groeien in Overijssel. Cleantech Regio wordt in het Startteam vertegenwoordigd door Menno van Luijn, themalijnmanager Energietransitie. 

Lector energietransitie

Woensdag 13 januari gaan het Startteam lunchen met Jeike Wallinga, lector Energietransitie bij Hogeschool Windesheim. ‘De energietransitie is van ons allemaal en voor ons allemaal. Om zicht te houden op het klimaatdoel van Parijs dienen we de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen de komende tien jaar elk jaar met meer dan 5% te verlagen. Het lectoraat Energietransitie van Hogeschool Windesheim doet onderzoek, zodat technische innovaties binnen enkele jaren kunnen bijdragen aan het verminderen van de uitstoot. En we leiden studenten op die de energietransitie een stap verder kunnen brengen.’ 

Startteam Nieuwe Energie

Het Startteam van Nieuwe Energie Overijssel draagt bij aan het versnellen van de energietransitie. De focus ligt hierbij op innovaties voor de gebouwde omgeving en het MKB en de industrie, maar energie-innovaties en initiatieven gericht op het reduceren van de CO2 uitstoot in het algemeen zijn ook van harte welkom.

Het Startteam bestaat uit een multidisciplinair team van deskundigen met de nodige ervaring en expertise in alle facetten waarmee start-ups en scale-ups mee te maken kunnen krijgen. De expertise wordt ingezet voor innovaties op het gebied van duurzame opwek, opslag, besparing, distributie en management van energie voor de gebouwde omgeving en het bedrijfsleven.

Inschrijven

Wil je deelnemen aan de lunch met nieuwe energie? Inschrijven kan hier. Meer informatie over Nieuwe Energie Overijssel vind je hier.