Er mogen meer huizen worden gebouwd in de Cleantech Regio. Dat zijn de deelnemende gemeenten overeengekomen met de provincie Gelderland. In totaal mogen de Gelderse gemeenten 15.600 woningen bouwen, 5000 meer dan in 2018 is afgesproken. Inclusief Deventer betekent dat circa 21.000 nieuwe woningen. Dit staat in de nieuwe Regionale Woonagenda 2020.

De Regionale Woonagenda Cleantech Regio wordt elke twee jaar herijkt. De woningmarkt verandert immers voortdurend. ‘We merken dat onze regio erg populair is bij mensen uit het westen. Zij ontvluchten de drukke, overbevolkte steden die ook overlopen worden door toeristen en trekken naar het oosten van het land vanwege de kwaliteit van wonen en leven. Daar moeten we op inspelen door meer woningen te realiseren,’ licht Annemieke Vermeulen, nieuwe portefeuillehouder wonen, toe. ‘De Cleantech Regio heeft hierin echt wat te bieden als het gaat om de landelijke opgave.' 

Inspelen op de vraag

De vernieuwde woonagenda heeft duidelijk een hogere ambitie dan de editie uit 2018. ‘Met name in aantallen en kwaliteit,’ aldus Vermeulen die deze maand als portefeuillehouder het stokje overnam van Jos Penninx. De extra woningen zijn nodig om aan de groeiende vraag naar woningen te kunnen voldoen. ‘De regio is sterk in beeld als vestigingsplek, juist vanwege het mooie landschap, de centrale ligging, betaalbaarheid en de goede arbeidsmarkt. De groene omgeving in combinatie met onze diverse steden, levendige kernen en een vitaal platteland maakt het wonen hier erg aantrekkelijk. Ook is de verwachting dat de coronacrisis het woon-werk verkeer verandert waardoor mensen anders naar wonen en reisafstanden gaan kijken. Apeldoorn, Epe, Deventer en ook Zutphen willen graag groeien. Voor Voorst geldt dat ze de lijn van groei van de afgelopen jaren wil voortzetten. Daarom moeten we inspelen op de huidige trend door meer woningen te realiseren. Uiteindelijk willen we inzetten op 33.000 extra woningen in 2035 en 40.000 woningen in 2040. Dit is overigens geen doel op zich. We houden goed onze kwaliteit en ontwikkeling van de woonmarkt in de gaten.’

Diverse doelgroepen

In de herijkte woonagenda zijn drie nieuwe thema’s toegevoegd; het positioneren van de Cleantech Regio in de landelijke verstedelingsopgave, betaalbaar wonen en de huisvesting van arbeidsmigranten. Vermeulen: ‘De extra woningen zijn bestemd voor diverse doelgroepen. Enerzijds is dit dus de groeiende groep mensen die de randstad verruilen voor de regio, maar ook voor starters, jonge gezinnen, arbeidsmigranten en statushouders is huisvesting nodig. De behoefte verschilt per gemeente. Daarom is in de vernieuwde woonagenda ook ruimte is voor de verschillende woningbehoeftes per gemeente.’

Woninggebrek starters en jonge gezinnen 

Ingrid Timmer, wethouder wonen in de gemeente Brummen, is daar blij mee. ‘De knelpunten in Brummen liggen met name in het gebrek aan woningen voor starters en jonge gezinnen. Op basis van eerdere prognoses, die krimp voor onze regio voorspelden en een lang traject voor het centrum voor Eerbeek zijn er de afgelopen jaren minder woningen gebouwd. Doordat we niet hebben kunnen ontwikkelen wat we wilden, zijn jongeren en ook ouderen weg getrokken. De recente aanpassing op de woonagenda betekent dat we weer kunnen inzetten op deze doelgroepen. 900 woningen in plaats van 700. Daardoor kunnen we onze vitaliteit behouden, het zorgt ervoor dat onze gemeente weer ademt en leeft.’ Brummen gaat onder meer bouwen op oude schoollocaties en Lombok-Zuid in Eerbeek en het Elzenbos in Brummen worden verder uitgerold. ‘Op het Elzenbos komen 125-135 betaalbare woningen voor met name jonge gezinnen, starters en levensloopbestendige woningen. Het kan weer doorstromen.’

Nieuwe gebieden

De bouw van extra woningen zorgt ervoor dat er ook naar nieuwe gebieden moet worden gekeken. Vermeulen: ‘Niet alleen binnen de huidige steden of dorpen, maar ook daarbuiten.’ Of we dan wel de charme van de regio kunnen behouden? Dat is uiteraard de bedoeling. Het is niet het idee om een grote flat in een weiland te zetten. De kwalitatieve basis is belangijker dan de kwantitatieve, dat hebben alle gemeenten en de Provincie Gelderland met elkaar afgesproken. De komende jaren moeten we daarom heel goed kijken naar nieuwe gebieden waarbij een aantal principes leidend zijn zoals het behouden van de schoonheid van het landschap, anders gooien we onze eigen glazen in.’

Burgerinitiatief in Hall

In de Cleantech Regio zijn ook behoorlijk wat kleine kernen. Wethouder Timmer uit Brummen: ‘In veel kernen zat het behoorlijk vast. In Hall is daardoor een mooi burgerinitiatief ontstaan waarbij inwoners zelf een woningbouwproject zijn gestart. Toevallig wonen er in Hall veel deskundigen zoals een projectontwikkelaar, architect en bouwkundig tekenaar. Zij hebben zelf een plan gemaakt, het bestemmingsplan gewijzigd en grond aangekocht om 20 tot 25 woningen te kunnen bouwen in Hall zodat oud inwoners terug kunnen keren naar hun dorp.’

Duurzaamheid

Een ander speerpunten bij de bouw van de nieuwe woningen in alle gemeenten is duurzaamheid. Niet alleen wordt er breed ingezet op energieneutraal, circulair, klimaatadaptatief en slimme mobiliteit, er moet ook duurzaam en zorgvuldig worden omgegaan met de beschikbare ruimte en nieuwbouw dient bij te dragen aan maatschappelijke of ruimtelijke opgaven in kernen of steden. Vermeulen: ‘Wat ik zelf ook mooi vind is dat er in de nieuwe woonagenda ook ruimte is voor flexibele en nieuwe bouwvormen zoals Tiny Houses of woongroepen. Ik denk dat er de komende jaren heel veel gaat veranderen op het gebied van wonen. Want wat gaan we bijvoorbeeld doen met alle vierkante meters kantoorruimte die leegstaan? Er liggen genoeg vraagstukken en als nieuwe portefeuillehouder kijk ik ernaar uit om hier actief mee bezig te gaan.’


Kijk hier voor de Regionale Woonagenda, het addendum en de evaluatie. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Edwin Koning, regiocoördinator wonen Cleantech Regio: e.koning@zutphen,nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-28037851.