Melkveehouder André de Groot

Melkveehouder André de Groot (47) uit Laren is zowel pionier als koploper als het gaat om toekomstgericht en duurzaam boeren. Stikstofproblematiek, biodiversiteit, biogas; er zijn weinig actuele issues waar hij niet actief mee bezig is. Dus toen de Cleantech Regio startte met een opleiding natuurinclusieve landbouw was hij er als de kippen bij.

Boeren die de barricades opgaan? Daar heeft agrarisch ondernemer André de Groot niet zoveel mee op. ‘De eerste demonstratie vond ik goed omdat de boeren zich daarmee op de kaart zetten, maar daarna moet je om tafel. Ik denk dat we als ondernemers zelf moeten zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld het stikstofprobleem, daar ben ik in ieder geval actief mee bezig. Want door alleen hard te melken heb je over tien jaar geen bestaansrecht meer. Ik vind het juist een nog leuker vak geworden, het is alleen de kunst om een goed verdienmodel te vinden.’

Stikstof

Een van de projecten waar De Groot mee voorop loopt is Nieuw Nederlands Weiden waar De Groot één van de vijf demonstratiebedrijven in Nederland is. ‘In gras zit eiwit. Als je teveel eiwit in een koe stopt, komt het er aan de achterkant weer uit en dit veroorzaakt CO2-uitstoot en stikstofoverschot in de bodem. Met de juiste voeding kun je hier zelf goed een balans in brengen. Daar valt voor boeren winst te behalen, zowel qua vermindering van de stikstofuitstoot als het reduceren van de kosten.’

Natuurinclusieve landbouw

Deze maand startte De Groot ook met de opleiding natuurinclusieve landbouw, een intiatief van de tafel Voedsel en Landbouw van Cleantech Regio. In een natuurinclusieve landbouw houdt een ondernemer rekening met de natuur op en rond zijn bedrijf. Om ondernemers hiermee kennis te laten maken  en te weten hoe je dit praktisch kunt invullen, is gestart met een gratis traject voor boeren in Apeldoorn, Voorst, Lochem en Brummen.Voor de regio is het belangrijk dat deze vorm van landbouw zich goed verder ontwikkelt. Het helpt de sector om te voldoen aan de maatschappelijke vraag naar meer duurzame manieren van werken. De ondernemers gaan in een reeks bijeenkomsten en excursies met hun eigen vraag en plan aan de slag. Over een periode van 1,5 jaar krijgen ze begeleiding om hun ideeën in de praktijk toe te passen.

Invulling geven aan natuurinclusief

‘Ik was de eerste die zich aanmeldde', aldus De groot. 'Omdat de opleiding van Cleantech Regio snel vol liep, ben ik gevraagd om in de Achterhoek aan te sluiten. Waarom ik meedoe? Omdat dit de toekomst is. Maar wat natuurinclusieve landbouw precies inhoudt, daar denkt iedereen anders over. Voor de een is dat een kruidenmengsel toevoegen aan het gras, voor een ander gaat het een stuk verder. Ik zaai bijvoorbeeld al luzerne en witte klaver mee met gras, maar heb ook 12 hectare bebouwd met gele mosterd en zonnebloemen. Natuurinclusieve landbouw staat in de kinderschoenen en de komende tijd mogen we daar met z’n allen invulling aangeven, harstikke mooi toch?’

Coöperatie De Marke

Ook met Coöperatie De Marke, waarvan hij afgelopen jaar interim voorzitter was, is De Groot bezig met natuurinclusieve landbouw. ‘De Marke is een proefbedrijf in Hengelo Gelderland, waarmee we werken aan een nieuwe toekomst van de melkveehouderij. Dat doen we bijvoorbeeld door samen met Wageningen Universiteit onderzoek te doen naar alle facetten van kringlooplandbouw. Technisch, economisch én milieukundig. De komende vier jaar krijgen we van de provincie Gelderland twee ton per jaar om een programma te schrijven over natuurinclusieve landbouw. Dat doen we samen met Carel de Vries van de Innovatie Coöperatie Achterhoek Cleantech Regio.’

Precisiebemesting

Daarmee is direct de link gelegd naar een ander initiatief waaraan André de Groot deelneemt: Precisiebemesting met groene meststof in de maisteelt, een project van de Innovatie Coöperatie. Ook hier is hij weer één van de vijf testbedrijven in Nederland. Hij is enthousiast over zijn eerste bevindingen met 3,4 hectare mais. ‘Elk gewas wordt het hele seizoen bemest, maar bij mais gooien we er in één keer een dikke laag mest onder en dat is het dan. In de proef hebben we, op het moment dat de mais op kniehoogte stond, Groene Weide Meststof met kali en stikstof toegediend via de Precisie Groene-Weide-Meststoffen Injecteur. Groene Weide Meststof is een kunstmestvervanger gemaakt uit mineralen van varkensmest en de injecteur is een nieuwe machine die kan schoffelen, zaaien én nabemesten. Omdat hij GPS gestuurd is, kan hij bovendien heel nauwkeurig een bepaalde hoeveelheid mest toedienen. Doordat je de mineralen geeft wanneer het echt nodig is, zijn ze honderd procent opneembaar. Zo is minder drijfmest nodig; is er minder uitspoeling en minder nitraat in de grond. En we hadden zo’n twintig procent meer mais’, aldus André. ‘Het is dus beter voor het klimaat én levert de boer meer geld op.’

Zonnepanelen en biogas

\Wie het erf van Maatschap De Groot betreedt, ziet ook direct dat de stallen vol liggen met zonnepanelen. ‘Goed voor 200.000 kWh duurzame energie per jaar’, ligt de ondernemer toe. ‘Ik verhuur mijn daken aan Campina. Landbouwgrond staat onder druk, we moeten steeds meer grond inleveren voor natuur en woningbouw. Daarom ben ik tegen zonnepanelen op boerengrond en daar wilde ik graag een voorbeeld in stellen. En het levert ons een beetje extra inkomsten op.’ Uiteraard heeft De Groot nog meer dromen. ‘Het lijkt me ontzettend gaaf om met de boeren in de buurt het dorp Laren te voorzien van biogas. Dat is nog heel pril, maar ik zie het in de toekomst wel gebeuren. Ik denk dat je als boer niet in bedreigingen moet denken, maar in oplossingen. Al die nieuwe regels en uitdagingen maken in ieder geval dat ik alleen maar meer van mijn werk ga houden.’


Regio Deal

Ook Cleantech Regio is volop bezig met natuurinclusieve landbouw. Een van de actielijnen van de Regio Deal is Groene Groei. Het hoofddoel van deze actielijn is het streven naar bevordering van de regionale aantrekkelijkheid om zo bestaande bedrijvigheid te verankeren en nieuwe bedrijvigheid naar deze regio te halen en de exportpositie te versterken. Een van de subdoelen die hieruit voortkomt is dat via deze Regio Deal het aantal bedrijven in de agro/foodsector wordt vergroot dat werkt aan het sluiten van (voedsel)ketens, de opwek van groene energie en natuurinclusieve landbouw. De Innovatie Coöperatie in Lochem is hierin opgenomen om uitbreiding in de Cleantech Regio te realiseren. Meer weten? Neem dan contact op met themalijnmanager Circulaire Economie Barbara Middelhoff: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Natuurinclusieve Landbouw

Partners in het project natuurinclusieve landbouw zijn de gemeenten Lochem, Apeldoorn, Voorst en Brummen en LTO Noord afdeling Achterhoek Noord. Daarnaast is er samenwerking met Collectief Veluwe, ANV Veluwe IJssel Zoom en Natuurmonumenten. Meer weten over de Tafel Voedsel en Landbouw? Neem dan contact op met Tafelsecretaris Monique Loeters: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het project natuurinclusieve landbouw is tot stand gekomen met ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Kijk op de website van ELFPO voor meer informatie.


Schermafbeelding_2020-11-02_om_16.19.55.png Schermafbeelding_2020-11-02_om_16.20.00.png