In de Energiefabriek in Apeldoorn staat een proefinstallatie van een modulaire elektrolyzer waarmee waterstof gegenereerd wordt. Volgens ondernemer Wilko van Kampen uit Brummen is deze demo de eerste in zijn soort van Nederlandse oorsprong. ‘We lopen voor de troepen uit.’

‘Waterstof gaat een fundamentele bijdrage leveren aan het terugdringen van onze CO2-voetafdruk.’ Wilko van Kampen, genomineerd voor de Jan Terlouw Ambitieprijs 2020, is er heilig van overtuigd. ‘Er zijn veel toepassingen voor waterstof, bijvoorbeeld: als energiedrager in de mobiliteit, als grondstof voor de industrie, of als brandstof voor verwarmingsprocessen. Het kan onder (hoge) druk worden opgeslagen in een tank en met behulp van een brandstofcel weer stroom opwekken’, aldus Van Kampen die met zijn bedrijf XINTCglobal de elektrolyzer ontwikkelde. Bij de productie van groene waterstof met onze alkalische elektrolyzer komen bovendien geen broeikasgassenvrij. Het is dus 100% schone energie.’

H2 en O2

Waterstof kan geproduceerd worden uit water via elektrolyse. Van Kampen: ‘Elektrolyse is het proces dat water splitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Voor dat proces is energie nodig in de vorm van elektriciteit. Als je groene energie gebruikt, krijg je groene waterstof, een volkomen schone energiedrager. Scheikundig gezien is het allemaal niet zo ingewikkeld, maar kwalitatief goede waterstof maken die zo goedkoop mogelijk is, zodat het echt een substituut is voor aardgas of dieselolie, dát is wel complex.’

Direct koppelbaar met windmolens en zonnevelden

Volgens Van Kampen kan zijn elektrolyzer het verschil maken. ‘De omzetting van water in H2 en O2 gebeurt met een zeer gunstige energieconversie en met een variabele uitvoerdruk tot 30bar. In een laterstadium zelfs tot 350bar. Het innovatieve concept is opgebouwd uit koppelbare gas- en vloeistofdichte gasmodules. Alle systeemcomponenten zijn gestandaardiseerd en modulair. Door het unieke ontwerp is de elektrolyzer direct te koppelen met windmolens en zonnevelden. Alle beschikbare elektrische energie wordt omgezet in waterstof. De hoge intrinsieke veiligheid maakt de elektrolyser bij uitstek geschikt voor toepassing in de gebouwde omgeving.’

Schaalbaar en recyclebaar

In de elektrolyzer van XINTCglobal worden bovendien geen edele metalen verwerkt. ‘Er zit wel metaal in, maar geen zeldzaam metaal. De overige onderdelen zijn bovendien van kunststof en 100% recyclebaar. Wat XINTC werkelijk onderscheid van de concurrentie is de mogelijkheid om het vermogen van de elektrolyzer nagenoeg traploos op te schalen naar iedere gewenste capaciteit. De meeste projecten beginnen klein en schalen daarna op naar groot of zelfs zeer groot. Met het XINTC systeem is dat probleemloos, betaalbaar en zonder technische poespas te realiseren.'

Rol Cleantech Regio

Waterstof heeft uiteraard ook de aandacht in de Cleantech Regio. De verbinding met Menno van Luijn, projectmanager waterstof binnen CTR, was dan ook snel gelegd. 'Menno heeft ons actief geholpen in het leggen van de juiste verbindingen met andere ondernemers uit de regio en Cleantech Regio heeft een financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van het prototype van deze electrolyzer'.  Menno van Luijn: 'We geven goede ideeën van innovatieve ondernemers, graag een zetje de goede richting op. In een beginfase is het soms best lastig om van idee naar praktijk te komen, daar ondersteunen we graag in.'

Misvattingen

In Apeldoorn is de demo-installatie, die nu waterstof bijmengt in een cv ketel, te zien in actie. ‘Er zijn veel misvattingen over waterstof en sommige mensen hebben aarzeling om waterstoftechnologie toe te laten in de gebouwde omgeving. Waterstof is veilig en bijmengen tot een percentage van 20% kan echter probleemloos. Daarmee bespaar je toch 1/5 gas en per m3 aardgas direct 1,9 kg aan CO2 uitstoot. Anderzijds is er gelukkig óók veel interesse in waterstof. Sinds onze demo-installatie operationeel is, komen de aanvragen voor een kennismaking binnen. Daar we erg blij mee. We geven graag uitleg aan alle mogelijke stakeholders over de technische en commerciële reikwijdte van waterstof’, ligt Wilko toe.

Wat is jouw bijdrage?

De reden dat Van Kampen zijn nek uitsteekt voor waterstof is tweeledig. ‘Ik ben op de eerste plaats ondernemer. Een ondernemer die de wereld graag een klein stukje beter wil maken. Maar ik ben ook vader. Mijn zoon en dochter zijn bezig met de klimaatverandering. Ze vragen me ook letterlijk ‘wat is jouw bijdrage dan pap?’ We moeten natuurlijk met zijn allen iets doen, want we zijn de aarde aan het vernaggelen. Ik ben al geruime tijd gefascineerd door de toepassingsmogelijkheden van waterstof. Gelukkig daalt ook bij overheden het besef in, dat we de energietransitie moeten vormgeven. De tijd dringt! Met mijn energie kan en wil zo’n project als deze trekken. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel iets waar ik echt in geloof.’

Banen in de regio

‘Het maken van een goede elektrolyzer vergt een lange aanloop en vraagt om een lange adem. Maar nu we tot een goed product zijn gekomen, kunnen we verder’, aldus Wilko van Kampen. We willen onze technische ontwikkelingsactiviteiten op korte termijn opschalen zodat we binnen 24 tot 28 maanden tot een marktrijp product kunnen komen.’ De productie wil Van Kampen in ieder geval in de regio onderbrengen. ‘We moeten nog een financiële slag maken, maar we praten met een aantal geïnteresseerde partijen. Als de productie start, gaan we dat doen in de Cleantech Regio. We willen graag samenwerken met scholen en lokale toeleveranciers. Ik denk dat de elektrolyzer 70 tot 80 nieuwe banen kan opleveren voor de regio. Die arbeidskrachten halen we niet weg bij bestaande industrieën, het gaat echt om nieuwe werkgelegenheid.’

Voorsprong verliezen

Is er nog iets dat roet in het eten kan gooien? ‘Ja’, zegt de Brummenaar. ‘Het kan zijn dat we niet voldoende tempo kunnen maken. Ten opzichte van andere West-Europese landen en al helemaal bij Azië, is Nederland afwachtend in de omschakeling naar waterstof, met name in de gebouwde omgeving, en dit soort initiatieven worden te weinig omarmt. Daardoor kunnen we onze voorsprong verliezen aan het buitenland. We lopen nu voor de troepen uit, ik doe er alles aan om dat zo te houden zodat we straks hopelijk een wereldspeler zijn.’

Toekomst waterstof

Cleantech Regio ziet de toepassing van waterstof in een toekomstbestendig en duurzaam energiesysteem, als een onmisbaar onderdeel. 'Waterstof is geen ‘Holy Crale’ die al onze problemen gaat oplossen, maar wel een belangrijke sleutel tot de energietransitie', aldus Van Luijn. Cleantech Regio ondersteunt niet alleen innovatieve ideeën, maar houdt zich ook bezig met de strategische vraag: Hoe zorgen we dat er straks voldoende waterstof beschikbaar is binnen onze regio en binnen Oost Nederland. 'Er zijn geen toepassingen mogelijke zonder voldoende beschikbaarheid van waterstof tegen een economisch interessante prijs,' aldus van Luijn. Met name voor de industriële grootverbruikers van aardgas is waterstof een serieus en duurzaam alternatief! Cleantech regio voert op dit moment een onderzoek uit om te komen tot een Roadmap Waterstof voor onze regio en voor Oost Nederland. 

Lees hier meer verhalen over duurzame initiatieven:


XINTCglobal wordt door Kiemt ondersteund in het programma Innovatiemotor. Dit programma biedt ondersteuning bij het zoeken naar financiering en het verbinden van partijen binnen en buiten het netwerk van Kiemt. Interesse? Wilko van Kampen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)