Waardevol Water Symposium

Op 16 oktober is het Waardevol Water Symposium, georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA. Dit is een digitaal symposium over ontwikkelingen in de wereld van het rioolwater zuiveren, terugwinnen van grondstoffen en innovatieve projecten op het gebied van verwijdering van microverontreinigingen.

Hoe zorgen we dat we voldoende schoon water hebben in de toekomst? Hoe kunnen we de stoffen die in rioolwater zitten hergebruiken? En hoe halen we microverontreiniging eruit? In het Waardevol Water Symposium zoeken waterschap Vallei en Veluwe en STOWA naar mogelijke oplossingen.

Waterfabriek Wilp

Waterschap Vallei en Veluwe doet dat onder meer met Waterfabriek Wilp, een circulaire rioolwaterzuivering die een lokale beek van water voorziet in tijden van droogte. De Waterfabriek Wilp won begin 2020 de prijs De Vernufteling 2019, een initiatief van branchevereniging Koninklijke NLingenieurs. De jury noemde de waterfabriek een ‘paradigmashift in zuiveringsland’. Het rioolwater wordt op een fysisch-chemische manier gescheiden in verschillende stromen. Hierdoor worden niet zoals bij bacteriële zuivering allerlei waardevolle grondstoffen afgebroken, maar juist grondstoffen gewonnen.

Kenniscentrum water

STOWA werkt onder meer samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de waterschappen aan innovatie door pilotonderzoek en de realisatie van demonstratie-installaties te versnellen. STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders en ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. 

Programma

10.30-11.30 uur: Live Talkshow met onder meer dijkgraaf Tanja Klip-Martin, Marc de Rooy van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en oprichtster Circularities Klaske Kruk over innoveren, zuiveren van de toekomst, samenwerken en de transitie naar een circulaire economie met het project Waterfabriek Wilp

13.00-14.30 uur: Interactief STOWA-webinar met highlights van meer dan 20 projecten die werken aan het verbeteren van de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen. Waterschappers vertellen waarom zij deze projecten uitvoeren, welke (technologie)keuzes ze maken en gaan hierover in discussie met het digitale publiek.

15.00-16.00 uur: Webinar Waterfabriek Wilp; het zuiveringsconcept van fysisch chemisch zuiveren werkt en wekt vertrouwen. Wat is er tot nu toe geleerd over de nieuwe manier van zuiveren?

Meer info en aanmelden

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor het symposium: Kijk dan op waadevolwatersymposium