Veel jongeren in onze regio kunnen wel wat hulp gebruiken. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeente, onderwijs en partners op de leefgebieden werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. Ferm organiseert daarom drie masterclasses.

Het doel van die masterclasses is om alle betrokken organisaties beter toe te rusten om de zelfredzaamheid en participatie van jongeren te bevorderen. De masterclasses zijn bestemd voor bestuurders, directeuren, managers en/of afdelingsleiders uit onderwijs, gemeenten, zorg en arbeidsmarktpartners.

De regio heeft haar jongeren nodig

De missie van Ferm is dat elke jongere in onze regio telt. Dat betekent: ‘het samenbrengen van expertise uit het onderwijs, de arbeidsmarkt en gemeenten. De regio Stedendriehoek heeft haar jongeren nodig, zij zijn de toekomst. Eigenlijk is iedere jongere die zonder doel op de (reserve)bank zit, er een te veel. De focus ligt dan ook niet alleen op het behalen van een diploma, maar ook op het optimaliseren van passende en duurzame arbeidsplekken bij de kwaliteiten en talenten van de jongere. Met het oog op het collectief belang, houdt Ferm drie masterclasses. 

17 maart Deventer Burgerzaal: Bert Wienen

Hoe kan het dat zoveel jongeren jeugdhulp nodig hebben in deze tijd? En als deze extra hulp dan nodig is, wat kom je dan tegen in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Als het gaat om thuiszitters, waar loop je dan tegenaan? Deze vragen hebben zijn aandacht als wetenschapper in de praktijk en vormen het uitgangspunt van de lezing van Bert Wienen. Dr. Bert Wienen heeft gewerkt in de hulpverlening en voor het onderwijs, is psycholoog en onderwijskundige. Hij promoveerde in juni 2019 aan de RijksUniversiteit Groningen op een proefschrift over de rol van diagnoses in het onderwijs. Bert werkt als Associate lector Jeugd op de Hogeschool Windesheim en werkt als zelfstandig adviseur voor gemeenten en schoolbesturen. 

16 april Apeldoorn Aventus: Sjef Drummen

Sjef Drummen (Heerlen 1953) is ex-schoolleider, beeldend kunstenaar en onderwijsvernieuwer. Hij is co-founder van Niekée Roermond en Agora Roermond. Een creatieve out of the box-denker met radicale ideeën, voorstander van volledig autonoom leren. Hij noemt zichzelf onderwijskunstenaar en treedt veel op als inspirerende spreker met een flinke dosis humor. Het huidige onderwijs is in zijn ogen failliet. Drummen pleit vurig voor de opbouw van een nieuw stelsel naast het bestaande. Dat is voor onderwijsvernieuwers heel aantrekkelijk, in teamverband samen een nieuwe leeromgeving creëren voor leerlingen. Dat gebeurt nog maar mondjesmaat in Nederland. ‘Angst bij bestuurders’, volgens Drummen. En dat terwijl er voor grotere onderwijsorganisaties eigenlijk niets in de weg staat om naast de bestaande scholen een nieuwe school te starten. Het is broodnodig. Sjef Drummen is een geweldige inspirator voor al diegenen die graag het onderwijs disruptief willen veranderen.

14 mei Zutphen Burgerzaal: Theo Compernolle

Te weinig rust nemen, multitasken, continu online zijn, voortdurend een gevoel van onrust hebben of open kantoortuinen. Herkenbaar? Stress kan een motor tot succes zijn, maar hoe weet je op tijd wanneer je verkeerd met stress omgaat? “Het is voor veel werknemers en managers de realiteit van de dag, maar funest voor onze productiviteit, creativiteit en gezondheid. Ons brein staat meer onder druk dan ooit”, zegt professor Theo Compernolle, neuropsychiater en internationaal gerespecteerd consultant op het vlak van stress in de werkcontext.

Elke masterclass kent het volgende programma:

16:30 uur inloop
17:00 uur lichte maaltijd
17:30 uur start Masterclass
19:00 uur het gesprek: wat uit deze masterclass neemt u mee? Voor uzelf, voor uw organisatie, in de samenwerking met anderen?
19:30 uur terugkoppeling en einde

Aanmelden voor de masterclasses kan hier