Van 3 tot en met 7 februari is het de Week van de Circulaire Economie. Tijdens deze landelijke campagneweek presenteert provincie Overijssel vandaag de zes Overijsselse Regionale Transitieagenda’s (RTA’s). Hiermee geeft de provincie vorm aan de kaders en doelstellingen van het programma Overijssel Circulair in 2050.

Overijssel timmert hard aan de weg voor een circulaire economie! Daarvoor is het afgelopen jaar, met diverse organisaties uit het bedrijfsleven, brancheverenigingen en kennisinstellingen hard gewerkt aan zes Regionale Transitieagenda’s: Biomassa & Voedsel, Bouw, Infra, Kunststoffen, Maakindustrie, en Textiel. De RTA’s bevatten niet alleen concrete projecten op het gebied van circulaire economie, maar besteden ook veel aandacht aan kennisdeling en -verspreiding. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de in 2018 opgestelde grondstofstroomanalyse.

Overijssel volledig circulair in 2050

Provincie Overijssel wil de nationale doelstellingen halen: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt. Samen met de Economic Boards, VNO-NCW Midden en Bouwend Nederland heeft de provincie Overijssel het initiatief genomen om deze Nationale Transitieagenda’s te vertalen naar de eerder genoemde RTA’s. Daarbij is onderzocht hoe op Overijsselse schaal zoveel mogelijk het verschil kan worden gemaakt, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de Overijsselse economie en de sterke kanten van het bedrijfsleven. Deze aanpak wordt ondersteund door het provinciale programma ‘Circulaire Economie’. Kijk hier voor meer informatie.  

 Week van de Circulaire Economie 

De Week van de Circulaire Economie is dé landelijke campagneweek voor de circulaire economie in Nederland. Goede voorbeelden krijgen een podium, professionals vanuit bedrijven en overheden ontmoeten elkaar en startende ondernemers krijgen concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van het Versnellingshuis Nederland circulair!, financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitvoerende partijen zijn Het Groene Brein en MVO Nederland.