Publicaties:

RES Factsheet Cleantech Regio

RES Cleantech Regio samenvatting enquête najaar 2019

In november en december 2019 is onder de inwoners in de Cleantech Regio een enquête afgenomen voor de RES. Uit het grote aantal reacties blijkt dat duurzaamheid en grootschalige duurzame energieopwek ontzettend leeft onder inwoners in de regio.

Uit de enquête blijkt onder meer dat 72% procent van de respondenten het (zeer) belangrijk vindt dat de Cleantech Regio energieneutraal wordt. Driekwart is het eens met de stelling 'Windparken bij industrieterreinen en bedrijventerreinen' en 54 procent geeft aan zich door zijn gemeente betrokken te voelen bij de overgang naar schone energie. Voor meer uitslagen en informatie zie de twee bijgevoegde publicaties. De enquête is een onderdeel in het proces om tot een Regionale Energie Strategie (RES) te komen. Naast de enquête organiseerden we diverse ateliers in 2019 en zullen we ons in 2020 concentreren op participatie met inwoners en jongeren. Een regio waarin iedereen kan meedoen en ieders stem telt. 

Welke voorkeuren zijn er?

In de enquête gaat het niet over de vraag óf inwoners zonne- en windenergie willen. Vanuit de opgaven uit het klimaatakkoord van Parijs en ons landelijke klimaatakkoord is deze vraag al beantwoord: grootschalige opwek van duurzame energie door wind en zon is noodzakelijk. Wel centraal staat de vraag: Welke voorkeuren hebben onze inwoners ten opzichte van zonnevelden en windturbines? In de enquête hebben we gekozen om vier denklijnen voor zon- en windenergie te onderzoeken: infrastructuur koppeling, vraag en aanbod bij elkaar, clustering en landschap is leidend. Bijzonder om te vermelden is dat de uitkomst van de enquête overeenkomt met de uitkomsten uit de ateliers.

RES en Klimaatakkoord

Nederland is een van de deelnemers aan het akkoord van Parijs. Om de doelstellingen te halen, hebben overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen het Klimaatakkoord opgesteld. In dit akkoord worden concrete afspraken gemaakt over hoe we in Nederland de CO2-uitstoot kunnen halveren. Veel afspraken die in het Klimaatakkoord staan, moeten in de regio worden uitgevoerd. Daarom heeft het Rijk dertig regio’s aangewezen en ze gevraagd een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen. Cleantech Regio is er daar één van.

We liggen op koers

De uitslagen van de enquête en de informatie die wordt opgehaald in de ateliers  wordt verwerkt in een totaalvisie, waar we de bestaande kansen en opgaven, de lopende projecten en initiatieven en huidig beleid aan toevoegen. Zo ontstaat er een realistisch en realiseerbaar RES-bod. Dat RES-bod zal in concept voor 1 juni 2020 aangeboden worden aan de colleges van de acht Cleantech-gemeenten. De zienswijze van de colleges vormen de basis van de RES 1.0 die op 1 maart 2021 gereed moet zijn. Vooralsnog liggen we op koers om alle kansen te grijpen die de Cleantech Regio RES ons biedt. 
Wil je ook meedenken aan de energietransitie in onze regio? Graag! Meld je dan aan door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..