coronaodnersteuning

vervoer-en-bereikbaarheid.jpg

Nieuws

Hogeschool Saxion opent op vrijdag 31 januari het 'Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM). Saxion doet dat in samenwerking met de Cleantech Regio, CIRCLES en de provincie Overijssel. 

We zijn onderweg naar een Circulaire Economie. Nederland moet in 2050 “circulair” zijn. Om de transitie te realiseren is innovatie nodig in technologie, producten, diensten en businessmodellen. Saxion start het Fieldlab CIM met als doel deze transitie voor bedrijven te faciliteren met interdisciplinair toegepast onderzoek en het delen van praktische kennis.

Circulaire innovaties in de maakindustrie

In de praktijk blijkt dat bedrijven vaak nog wel komen tot een eerste idee voor circulariteit, maar dat het ontbreek aan de kennis en ervaring om tot duurzame implementatie te komen. Het Fieldlab CIM richt zich daarom met name op de vervolgstappen. Op het vinden van oplossingen die leiden tot daadwerkelijke implementatie van circulaire producten, werkwijzen en/of businessmodellen. Bedrijven krijgen op 31 januari de mogelijkheid hun eigen circulaire uitdaging onder de aandacht te brengen en antwoorden te krijgen. Ze worden uitgenodigd daarvoor iets mee te nemen dat de circulaire uitdaging van de onderneming visualiseert zoals een product, een stuk restafval, een schets etc.

Programma

12.45 – 13.30 Inloop met lunch
13.30 – 14.00 Welkom en officiële opening Fieldlab CIM
14.00 - 14.15 Keynote door Prof. Dr. Jan Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen)
14.15 – 14.30 Koffie
14.30 – 14.50 Gepassioneerde circulaire ondernemers uit de Cleantech regio
14.50 – 15.30 Matchmaking Circulaire Uitdagingen 
15.30 – 16.30 Borrel en afsluiting

Aanmelden voor de opening kan hier 

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio