Op 26 november 2019 kwamen regionale en lokale partijen bijeen voor het RES-Atelier Cleantech Regio. Ruim 150 deelnemers hadden zich aangemeld om mee te praten over de Regionale Energie Strategie van de Cleantech Regio.

Tijdens eerdere regionale en lokale ateliers werd informatie opgehaald over hoe grootschalige duurzame energieopwek in onze regio vormgegeven zou kunnen worden. Deze bijeenkomsten resulteerden in vier denklijnen die tijdens het RES-atelier gepresenteerd werden:

  • Infrastructuur koppeling
  • Vraag en aanbod bij elkaar
  • Clustering en landschap is leidend
  • Welke voorkeuren zijn er in onze regio ten opzichte van zonnevelden en windturbines?

After movie RES-Atelier

En hoe gaan we dit dan samen vormgeven, zodat onze regio er sociaal, economisch en ecologisch sterker van wordt? Dat is de volgende vraag. Zodra we de resultaten hebben, zullen we het rapport en de aanbevelingen met je delen. Bekijk de after movie, waarin een aantal aanwezigen ook hun uitdaging met je delen.