De werkorganisaties van de Strategische Board Cleantech Regio en de WGR Stedendriehoek bundelen de krachten vanaf 1 januari 2020. De besturen van beide regio-organisaties hebben daartoe besloten.

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan het indienen van een Regio Deal bij het Rijk. Als er één ding is wat dit proces heeft opgeleverd, dan is het dat de verschillende partners die samen de Cleantech Regio vormen, elkaar weten te vinden in het werken aan gezamenlijke ambities. Ondernemers, overheid, onderwijs & onderzoek hebben elkaar hard nodig om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten naar een schone toekomst.

Duurzame groei

De Cleantech Regio zet met de Regio Deal in op het realiseren en structureel verbeteren van een groene, duurzame en inclusieve economie. Dat betekent het verbeteren van de balans tussen industrie en leefomgeving, het creëren van een vraaggestuurd opleidingsaanbod en het binden en ondersteunen van bedrijven in hun duurzame groei. De regio vraagt voor dit plan 28 miljoen euro van het Rijk. Begin 2020 wordt bekend of de Regio Deal ook daadwerkelijk valt in onze regio.

Gezamelijke werkorganisatie

De Cleantech Regio staat ook in 2020 voor mooie uitdagingen. Om die uitdagingen aan te kunnen, is de afgelopen maanden gewerkt aan een effectieve uitvoeringsorganisatie. De organisatie van de Cleantech Regio gaat vanaf januari een nieuwe fase in met een gezamenlijke werkorganisatie onder één interim-directie. Samen met alle partners die zich verbonden voelen met de Cleantech Regio zetten de interim-directie en de uitvoeringsorganisatie de schouders onder het dichterbij brengen van het gezamenlijke doel: een energie-neutrale en circulaire regio.