coronaodnersteuning

energie-en-duurzaamheid.jpg

Nieuws

Op 25 en 26 november bracht een delegatie van Transform, bestaande uit gemeenten, woningcorporaties, lokale energiecoöperaties en de provincie Overijssel, een bezoek aan Denemarken. Dit om te leren van de Deense ervaringen met warmtenetten, burgerparticipatie en energiewetgeving.

De Denen worden gezien als Europese koplopers op deze thema’s. Voor Transform,  het initiatief waarbij Apeldoorn, Zutphen en Deventer samen met Zwolle samenwerken om 40.000 woningen versneld aardgasvrij te maken, kan het Deense model dan ook als voorbeeld dienen voor de verduurzaming van 40.000 woningen in de regio, waar een alternatief moet worden gevonden voor de huidige aardgasconsumptie. 

Verschillen Nederland en Denemarken

Het bezoek was een samenwerking tussen Transform, de Cleantech Regio en het Deense Clean Cluster. Een van de hoogtepunten van de studiereis was een bezoek aan de Deense nationale koepelorganisatie voor warmtenetten, de DDHA in Kolding. Deze organisatie behartigt de belangen van warmteneteigenaren in Denemarken. In een gesprek met directeur Birger Lauersen werd duidelijk hoe groot de verschillen zijn van het Deense model ten opzichte van het Nederlandse model.

50% aangesloten op warmtenet

Waar in Nederland sinds de jaren ’60 nagenoeg alle woningen zijn aangesloten op het aardgasnet, zet Denemarken al decennialang in op warmtenetten. Meer dan de helft van de gebouwen in Denemarken is al aangesloten op een warmtenet. Hierbij wordt 60% van de energiebronnen van de netten aangemerkt als duurzame bronnen. Daarbij gaat het met name om biomassa en restwarmte van industrie en afvalverwerking.

Deense Warmtewet

Denen worden in wetgeving en in financieel opzicht gestimuleerd om dergelijke coöperaties op te zetten. De Deense warmtewet uit 1979 schrijft voor dat warmtebedrijven hun kosten mogen terugverdienen, maar verder non-profit moeten zijn. Daarom zijn warmtenetten minder relevant voor commerciële partijen. Omdat het financiële risico van het opzetten van een warmtenet verwaarloosbaar is, worden hypotheken ervoor makkelijk verstrekt. Opvallend is wel dat warmtenetten onderling grote prijsverschillen kunnen hebben, in tegenstelling tot de Nederlandse vaste gasprijs.

Meest duurzame overheidsgebouw

Dag twee begon met een bezoek aan ‘het meest duurzame overheidsgebouw in Denemarken’, het stadhuis in Middelfart. Morten Westergaard, directeur klimaat en energie van de gemeente, ging tijdens dit bezoek in op de bottom-up benadering van zijn gemeente in hun ambitieuze klimaat en energiebeleid. Middelfart was de eerste gemeente in Denemarken die een Energy Service Company opzette, wat nu door veel andere steden is gekopieerd. Op de vraag wat de Denen zou kunnen leren van ons gaf Westergaard aan graag van Nederlanders meer te leren over het opzetten van grootschalige zonne-energie coöperaties, waar Nederlanders volgens hem koplopers in zijn.

Erkenning voor Project Zero

Het bezoek werd afgesloten in Sonderborg met een gesprek met Peter Rathje, initiatiefnemer van ‘Project Zero’. Dit project is erop gericht om Sonderborg in 2029 energieneutraal te maken. Binnen Project Zero is door een coalitie van bedrijven, kennisinstellingen, burgers en de gemeente een alomvattende roadmap opgesteld waarin voor alle sectoren in de stad een benchmark is gemaakt van CO2 uitstoot en welke ontwikkelingen er in de komende jaren plaatsvinden om die uitstoot naar 0 te brengen. Met hun aanpak heeft Project Zero al veel internationale erkenning gekregen van onder andere de Europese Commissie en het Amerikaanse Clinton Klimaat Initiatief.

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio