Waterstof

Op welke termijn gaat waterstof echt een rol spelen? En hoe gaan we dat realiseren. En voor sommige branches is waterstof de enige mogelijkheid om te verduurzamen. Daarom wil de Cleantech Regio wil mogelijkheden van waterstof verkennen.

Samen met Koninklijke VNP (Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken) hield Cleantech Regio daarom op 5 november een bijeenkomst voor grootzakelijke gebruikers en VNP-leden van buiten de regio. Het doel: kennis uitwisselen over waterstof, de kansen voor industrieel gebruik onderzoeken én kijken wat er nodig is om het beschikbaar te krijgen.

Waterstof van de toekomst

Marcel Weeda van ECN.TNO introduceerde waterstof als beloftevolle grondstof en energiebron voor de toekomst. Waterstof helpt bij de inpassing van wind en zonne-energie door opslag en regelbare vraag en het kan de druk op uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur verminderen. Er wordt nu ook al jaarlijks 800.000 ton waterstof geproduceerd voor de bereiding van methanol, ammoniak en in de raffinagesector. Dan gaat het om zogenaamde grijze waterstof, geproduceerd door het ‘reformen’ van aardgas. Een iets duurzamere variant is blauwe waterstof, op dezelfde wijze geproduceerd, maar dan met CO2 afvang. De waterstof van de toekomst moet echter groen zijn: geproduceerd door elektrolyse van water met hernieuwbare elektriciteit.

Opwekken groene waterstof

Om groene waterstof op grote schaal te kunnen produceren is er in eerste instantie een enorme uitbreiding van de productie van hernieuwbare elektriciteit nodig: wind en zonneparken op zee. Elisabeth Ruijgrok van Witteveen+Bos schetste een perspectief waarbij vrijwel de gehele Noordzee vol gelegd kan worden met windparken. Vooral aan de kust, en op enkele andere plaatsen in Nederland komen dan vervolgens ‘off-shore landingsplaatsen’ voor windenergie. Vooral op deze plaatsen kan waterstof worden geproduceerd. Lokaal kan uiteraard ook, maar de (ruimte voor) lokaal op te wekken hernieuwbare energie is nooit genoeg voor de industriële grootverbruikers.

Rendabele business case

Groene waterstof is voorlopig (te) duur ten opzichte van de huidige energiebronnen. Elisabeth Ruijgrok rekent echter voor dat er wel degelijk een positieve business case mogelijk. Zeker als je de opbrengsten van de nevenproducten, zoals zuurstof en warmte, omzet is er zelfs nu al een rendabele business case mogelijk.
Op dit moment is de beschikbaarheid nog zeer beperkt. Toch schetst Andreas ten Cate van ISPT dat er na 2030 een groot waterstofnetwerk moeten kunnen liggen. Het nationale Hydrohub project onderzoekt de kansen en voorwaarden voor waterstof in de fabriek. Wil je daar in de toekomst gebruik van maken dan, zo schetst Ten Cate, dan is het zinvol om nu alvast mee te doen en te zorgen dat je proces er straks klaar voor is.

Enige optie om te verduurzamen

Voor welke partijen in de regio is waterstof zinvol? Marcel Weeda en Andreas ten Cate geven een duidelijk prioriteitsvolgorde aan: vergroenen van (zware) mobiliteit, grondstof voor chemie en hoge temperatuur warmte voor de industrie. Voor deze toepassingen is waterstof de enige optie om te verduurzamen.
Op dit moment wordt waterstof op diverse plaatsen kleinschalig toegepast binnen de regio. Voor grootverbruikers lijkt het nog niet hoog op de agenda te staan.
De vraag is op welke termijn waterstof echte een rol gaat spelen in de regio. En is lokale groene waterstofproductie wel zinvol nu lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit in de regio ook schaars is? De aanloop naar het daadwerkelijke gebruik van waterstof zal nog jaren gaan duren, maar lijkt onvermijdelijk. Daar zal de regio op moeten handelen.

Meer informatie

Cleantech Regio wil met een drietal grootverbruikers concreter onderzoeken hoe groene waterstof een rol kan gaan spelen bij hun de productieproces. En omdat er behoefte is aan genuanceerde en deskundige informatie komt er een vervolg op deze eerste bijeenkomst. Meer weten over waterstof? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..