Apeldoorn Cirkelstad

Cleantech Regio heeft een start gemaakt met het in kaart brengen van duurzame initiatieven in de regio. Apeldoorn Cirkelstad is er daar één van. Samen met de gemeente Apeldoorn en de Economische Alliantie Apeldoorn maakt de Cleantech Regio het circulaire programma van CIRCLES en Cirkelstad Apeldoorn mogelijk. 

Aanhaken bij Cirkelstad – hét platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector - gaat Apeldoorn en de regio veel opleveren.

Steden zonder afval

Cirkelstad is een platform en netwerk waarin je kennis en ervaringen over circulair werken kunt delen. Via partnerschappen met diverse steden in Nederland werkt Cirkelstad aan steden zonder afval én zonder uitval. Doel is materialen die vrijkomen bij sloop, renovatie of beheer van gebouwen terug te brengen in de kringloop – die worden toegepast in nieuwe producten. Het werk dat daarbij komt kijken, wordt gedaan met mensen uit de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, initiëren wijkactiviteiten of doen mee in leer- en werkplekken.

Regionale uitstraling

Apeldoorn doet als eerste gemeente in de Cleantech Regio mee – en betrekt ook Deventer en Zutphen bij het circulaire netwerk in de regio. Als partner van Cirkelstad kan Apeldoorn meedoen in landelijke netwerken en zo kennis vergroten over circulair bouwen en slopen. Ook andere thema’s komen in Cirkelstad aan bod: interieur, groen, water, energie of voeding.

Overgang naar circulair

Samen met CIRCLES – het regionale platform in Oost-Nederland dat de overgang naar een circulaire economie ondersteunt – start Apeldoorn met een circulair programma. Onderdeel daarvan is met inzet van een zogenoemde aanjager – ‘de regiospinner’ – een community of practice (COP) te starten. De community organiseert bijeenkomsten en gaat acht tot tien partners werven die aan de slag gaan met circulair werken. In Apeldoorn gebeurt dat niet alleen in de bouw, maar ook in de maakindustrie. Zo wil Apeldoorn nieuwe circulaire ketens creëren, en circulair werken als een olievlek verspreiden.

Meedoen in landelijk netwerk

De regionale spinner doet mee in het landelijke en regionale spinnersoverleg van Cirkelstad waardoor de Cleantech Regio profiteert van landelijke kennis en best practices en ook leert van steden zoals Arnhem, Nijmegen en regio’s als de Achterhoek. 

Meer duurzame initiatieven

Cleantech Regio heeft een start gemaakt met het in kaart brengen van duurzame initiatieven in de regio. Zien wat er nog meer gebeurt? Kijk dan hier.