Saxion heeft ambitieuze plannen als het gaat om circulaire textiel. Samen met een aantal samenwerkingspartners op het gebied van circulair textiel  gaat de hogeschool de circulaire economie rond textielstromen in onze regio een flinke boost geven.

De komende drie jaar gaat de Stichting TexPlus, een samenwerkingsverband tussen zeven Overijsselse koplopers waarin ook Saxion participeert, met duidelijke doelstellingen aan de slag om onze regionale textieleconomie verder circulair te maken.

Opschalig is noodzakelijk

Saxion-lector Jan Mahy presenteerde recent de ambitieuze plannen van Saxion. 'Het lectoraat Smart Functional Materials participeert volop in het project. 'We willen de hoeveelheid opgehaald textiel verdubbelen, net als de hoeveelheid textiel die in zuivere materiaalstromen gesorteerd is. Deze materiaalstromen van bijvoorbeeld katoen, polyester en viscode, vragen allemaal om verschillende vormen van recycling. Met fieldlabs zoeken onze textielsorteers aansluiting bij lokale doelgroepen en initiatieven. Samen met scholen, verzorgingshuizen of andere communities gaan ze bekijken hoe we de houding van de consument ten opzichte van het weggooien, inzamelen en recyclen van kleding kunnen veranderen. Daarbij speelt de vraag wat we daar samen lokaal al voor kunnen organiseren. Onze plannen zijn ambitieus, maar we zien ze dus als blauwdruk om in tweede instantie op te kunnen schalen. Die opschaling is noodzakelijk om het proces ook economisch aantrekkelijk te maken.'

Slecht 1% gerecycled

'Het model van fast-fashion is gewoon niet meer houdbaar', aldus Mahy. 'In Canada kapt men bomen, die in India tot viscose verwerkt worden, waarvan men in Vietnam weefsels maakt, die in Italië tot stoffen verwerkt worden en in Engeland als kledingstukken hun weg naar de consument vinden. Fast Fashion is “from cradle to waste,” zoals we dat internationaal aanduiden. Minder dan 1% van alle textielproducten wordt op dit moment gerecycled. De overige 99% wordt verbrand, begraven of komt in onze oceanen terecht. Dat moet veranderen. Met ons regionale initiatief onderzoeken we hoe we dat concreet vorm kunnen geven.'

Rol van Saxion

Mahy: 'We doen het mét elkaar, maar Saxion heeft wel degelijk een belangrijke rol. Met SaXcell hebben we kennis ontwikkeld om katoen te recyclen tot hoogwaardige vezelfs die weer als grondstof kunnen dienen. Ook staat Saxion natuurlijk in een lange traditie van textielonderwijs. Vanuit die traditie hebben we een groot netwerk van oude en nieuwe regionale bedrijven, die ons zien als een kennisinstituut dat met hen mee wil denken. Vanuit het lectoraat Smart Functional Materials willen we een kennis- en innovatiehub worden. Voor de regio en het liefst ook daarbuiten. Op onze beurt hebben wij andere partijen nodig: de bedrijven, universiteiten en kennisinstituten. Samen moeten we de circulaire textieleconomie een boost kunnen geven.'