Een toekomstbestendige wijk waar mensen prettig wonen en werken, die zowel betaalbaar als veilig en aardgasvrij is, geschikt voor jong en oud, zonder wateroverlast of hittestress en mét duurzaam vervoer. Dat is waar veel mensen in Gelderland zich voor inzetten.

Samen wijken toekomstbestendig maken

Eén van de projecten van het Gelders Energieakkoord is Wijk van de Toekomst. Dit project heeft als doel wijken op weg te helpen om toekomstbestendig te worden. Hiervoor gaat Wijk van de Toekomst op expeditie: een toer langs alle regio’s in Gelderland. Om op te halen voor welke onderwerpen bestuurlijke aandacht nodig is om verder te komen. En om te horen welke successen er zijn. Niet alleen van de partners die normaal al meepraten, maar juist van alle partijen die belang hebben in een wijk.

Voor wie?

Voor iedereen die betrokken is bij het toekomstbestendig maken van wijken: onder andere bewonersorganisaties, energiecoöperaties, beleidsambtenaren, wethouders en raadsleden, woningcorporaties, ondernemers en netbeheerders.

Waar?

De expeditie Cleantech Regio vindt plaats op donderdag 28 november, 15.00-18.00 uur in het Koelhuis, Coenenparkstraat 1 in Zutphen. We nodigen je graag uit om je ervaringen in te brengen, om kennis te nemen van wat er in de rest van de regio gebeurt. Klik hier voor de uitnodiging. 

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.