Deze week, op dinsdag 8 en woensdag 9 oktober, nam een regionale delegatie van bestuurders, bedrijven en kennisinstellingen uit de Cleantech Regio deel aan de Europese Week van Regio’s en Steden (EWRC) in Brussel. 

De Cleantech Regio is al enkele jaren actief in Europa, om samenwerkingen aan te gaan met andere Europese regio’s die onze ambities en opgaven delen.  Het jaarlijkse bezoek aan Brussel is altijd een goed moment voor de regionale bestuurders om kennis over Europese ontwikkelingen op te halen, te netwerken én om de regio op het podium te zetten. 

Circulaire innovaties

Op basis van de ambities van de Cleantech Regio stond het programma in het teken van de circulaire economie, energietransitie en human capital. Zo is in samenwerking met Circulus Berkel het project Cirkelwaarde ten overstaande van onder andere de Europese Commissie gepresenteerd tijdens een workshop over circulaire innovaties met huishoudelijk afval.

Concrete afspraken

Tijdens een groot evenement over Energieopslag en infrastructuur op de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging hebben vier regionale bedrijven en kennisinstellingen hun innovaties gepresenteerd. dat leidde tot concrete samenwerkingsafspraken met Europese partijen. Op het gebied van Human Capital zijn de regionale ambities gepresenteerd in een gesprek met de Permanente Vertegenwoordiging en regio Zwolle.

Themadiner Transform

Naast het inhoudelijke deel bood het programma ook mogelijkheden tot netwerken met de Oost-Nederlandse partners. Zo werd op dinsdagmiddag de Oost borrel bezocht, die jaarlijks door de provincies Gelderland en Overijssel wordt georganiseerd. Tijdens het themadiner over het project Transform ging de regio in gesprek met de Europese Investeringsbank, provincies en andere regio’s over de opgave van de energietransitie in de bebouwde omgeving.

Nieuwe inzichten

Het bezoek aan Brussel heeft weer geleid tot nieuwe inzichten over Europese mogelijkheden en interessante contacten voor Europese samenwerkingen. Het komende jaar werk de regio verder aan het benutten van deze contacten en het samenwerken met Europa om de ambities te realiseren.