Onze fiets vervult een belangrijke rol in de verduurzaming van onze mobiliteit. Steeds meer mensen maken meer én tot op hogere leeftijd gebruik van de fiets.

Daarnaast komen er meer soorten fietsen en fietsen we met verschillende snelheden. Veel fietswegen kunnen, of moeten, beter worden om veilig te blijven. Cleantech Regio werkt aan het fietsnetwerk in onze regio zodat de fietser zich veilig en comfortabel kan blijven verplaatsen.

Apeldoorn-Epe

Één van de fietsroutes die voor verbetering in aanmerking komt, is de fietsroute tussen Apeldoorn en Epe. Op 5 september was de aftrap voor de volgende ontwerpfase van deze fietsroute. Verschillende professionals stapten samen op de fiets om kansen en aandachtspunten te bespreken. Daarna was er een ontmoeting met enkele leden van de klankbordgroep, onder ander de wijkbewoners van Wenum-Wiesel, Kerschoten en Emst. Eigen ervaringen, ideeën en belangen werden gedeeld . Ook belangenbehartigers als de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, Politie en Cumela (branchevereniging voor loonwerkers) denken mee.

Twee mogelijke routes

Cleantech Regio heeft aandacht voor de inpassing van de routes. Kritisch kijken we naar de aanleg van fietsroutes. Hoe komt deze straks het best te liggen? Wat gaat het kosten? Ook streven we naar behoud en versterking van ons mooie landschap, de natuur en (cultuur-)historie. Dit biedt forenzen, scholieren, maar ook recreanten aantrekkelijke fietsroutes.
Voor de fietsroute tussen Apeldoorn en Epe worden twee mogelijke routes verkend. Een route langs het treinbaanpad en één deels langs het Apeldoorns Kanaal.

Kanaalroute

De ‘treinbaanroute’ loopt langs het voormalige spoorbaan. De ‘kanaalroute’ buigt tussen Vaassen en Apeldoorn af van het treinbaanpad naar het Apeldoorns Kanaal. Bij de Anklaarseweg kan deze variant aansluiten op de nieuwe fietsroute naar het centrum van Apeldoorn. De ‘kanaalroute’ is door drie dorps- en wijkraden uit Apeldoorn voorgesteld. In samenwerking met landschapsbureau Eelerwoude wordt komende maanden de ‘kanaalroute’ verkend.

Diverse belangen

Bij het ontwerpen van fietsroutes komen veel belangen kijken. Via klankbordbijeenkomsten, inloopavonden en ook individuele gesprekken verzamelt Cleantech Regio zoveel mogelijk informatie voor de twee schetsontwerpen. Op basis van de maatschappelijke bijdrage en alle onderzoeken stellen de bestuurders van Cleantech Regio en Provincie Gelderland vast hoe de ‘kanaalroute’ komt te liggen. Na het bestuurlijk besluit hoe beide tracés komen te liggen, worden zowel de kanaal- als de treinbaanroute uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Op basis van twee gelijkwaardige ontwerpen, besluiten de bestuurders in de zomer van 2020 over de exacte ligging van de route F50 Apeldoorn-Epe, en of deze uiteindelijk echt aangepakt wordt.