Het lectoraat Smart Functional Materials heeft een subsidie toegezegd gekregen voor het project ‘Breakthrough in polycotton recycling’.

Met het bedrag van €300.000,- hopen de onderzoekers samen met verschillende partners een grote stap te zetten in de verwerking van het Nederlandse textielafval tot nieuwe grondstoffen. 

Het recyclen van textielafval is anno 2019 een belangrijk speerpunt van de overheid en textielinzameling wordt sterk gestimuleerd, maar gelijktijdig neemt de afzet van tweedehandskleding structureel af. Daarom wordt, ook door het Saxion-lectoraat Smart Functional Materials, gezocht naar alternatieve technieken om textiele afvalstromen opnieuw in te zetten. Dit gebeurt tijdens het RAAK-mkb-project ‘Breakthrough in polycotton recycling’, waarvoor inmiddels een subsidie toegezegd is van €300.000,-.

Technieken beschikbaar stellen

“We zijn hier heel erg blij mee,” vertelt Jens Oelerich als projectleider vanuit het lectoraat van Saxion. “In de literatuur wordt vaak geschreven dat textiel recyclen goed te doen is, maar daar hebben veel bedrijven helemaal niks aan, omdat al die kennis heel theoretisch is. Omdat in de textielindustrie veel sprake is van massaproductie, willen we die kennis vertalen naar manieren om op te schalen en die technieken beschikbaar stellen aan het mkb.”

Groot en betrokken netwerk

De officiële kick-off vindt plaats in oktober en de doelstelling is om het onderzoek, samen met NHL Stenden Hogeschool en diverse mkb-bedrijven en brancheorganisaties, binnen twee jaar af te ronden. “De kracht van dit project is dat er een groot en betrokken netwerk achter zit, waarvan iedereen dit heel graag wil realiseren," aldus Oelerich.