Hoogleraar kernfysica aan de TU Delft, Jan Leen Kloosterman, komt op vrijdag 27 september naar Zutphen voor een lezing over thorium als veiliger alternatief voor uranium als brandstof in kerncentrales.

Thorium dient zich aan als alternatief voor uranium als brandstof in kerncentrales. Het is veiliger, zorgt voor minder radioactief afval en van CO2-uitstoot is net als bij uranium geen sprake. Nederland loopt voorop met het onderzoek. Gaat het element in de nabije toekomst een rol spelen in onze energievoorziening?

Duurzamer

Jan Leen Kloosterman gaat tijdens zijn lezing in de Broodfabriek in op de principes van kernsplijting als energiebron. Kernreactoren werken met uranium of met een combinatie van uranium en plutonium als splijtstof en produceren momenteel elektriciteit (huishoudelijk en industrieel) voor circa één miljard mensen. Er bestaat echter een mogelijkheid om kernsplijtingsreactoren te laten werken op thorium in plaats van uranium, wat in potentie veel duurzamer is.

Nieuwe kernreactor

Om dit proces succesvol te laten verlopen is een nieuw type kernreactor nodig, de zogenoemde gesmolten zout reactor. In deze reactor wordt een heet vloeibaar zout rondgepompt door kanalen in een groot grafietblok. In het zout zit het thorium opgelost. Het zout is dus zowel de splijtstof als het koelmiddel, wat zowel de reactorveiligheid als de duurzaamheid van de splijtstofcyclus ten goede komt.

Aanmelden

De 4PM-lezing 'Duurzame kernenergie' vindt plaats op vrijdag 27 september van 16.00 tot 17.30 uur in de Broodfabriek van Pakhuis Noorderhaven in Zutphen. Deelname is gratis, aanmelden verplicht. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Cleantech Center in samenwerking met de Cleantech Regio en is de derde van een serie kwartaallezingen over actuele Cleantech onderwerpen. Deelname is gratis, aanmelden kan via www.cleantechcenter.nl/evenementen.