economie-en-innovatie.jpg

Nieuws

Vacature kwartiermaker voor inrichten nieuwe werkwijze en organisatie ten behoeve van realisatie van de Agenda Cleantech Regio 2019-2023.

Met het vaststellen van onze Agenda is het “wat” voor de komende jaren beantwoord. In de agenda Cleantech Regio zijn op zeven thema’s doelstellingen afgesproken voor de periode 2019-2023. In de Strategische Board Cleantech Regio werken ondernemers, overheden en het onderwijs samen aan het realiseren van deze doelstellingen. In de afgelopen periode is door deze achterbannen geconcludeerd dat er verbeteringen nodig zijn in de huidige samenwerking, het eigenaarschap op projecten en de wijze waarop de werkorganisatie van Strategische Board Cleantech Regio is samengesteld en opereert. De drie achterbannen willen zelf meer eigenaarschap tonen op projecten en ook samen zorg gaan dragen voor de bemensing van de werkorganisatie van de Strategische Board Cleantech Regio.

In de Cleantech Regio willen we nu gaan werken met één werkorganisatie onder de Strategische Board die zorg gaat dragen voor het faciliteren van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden. Daarnaast gaat deze werkorganisatie op drie thema’s (human capital, circulaire economie en energietransitie) zorgen voor regievoering op deze thema’s. De nieuwe werkorganisatie zal moeten bestaan uit een goede mix vanuit ondernemersverenigingen, gemeenten en de kennisinstellingen. Deze werkorganisatie moet worden aangestuurd vanuit de Strategische Board.

Hiertoe zoeken we een kwartiermaker die dit binnen de gestelde kaders kan uitwerken. De kwartiermaker wordt aangestuurd door van een bestuurlijke begeleidingsgroep vanuit de achterbannen in de regio. De kwartiermaker werkt hiertoe nauw samen met de secretarissen van de Strategische Board, de WGR, de kennisinstellingen en Ondernemend Cleantech Regio. De beoogde implementatie is vanaf 1 januari 2020.

Functie-eisen en competentieprofiel
• HBO/Academisch werk- en denkniveau door opleiding en/of verkregen werkervaring.
• Brede ervaring op het gebied van regionale samenwerking en de inrichting van de werkorganisaties
• Specifieke ervaring en kennis op gebied van netwerksamenwerking op regionale schaal
• Heeft ervaring in het schakelen tussen belangen van onderwijs, overheid en ondernemers, vanuit verschillende organisatieniveaus.
• Heeft ervaring en gezag om op directie/bestuurlijk niveau te kunnen (onder)handelen en partijen te verbinden en te laten samenwerken
• Cijfermatig inzicht en kunnen lezen en interpreteren van de begroting
• Circa 2 dagen per week beschikbaar in de periode september – december
• Bij voorkeur afkomstig uit bedrijfsleven of onderwijs

Beoogde acties en resultaten
• Uitvoering van de veranderde werkwijze en bijbehorende inrichting van de werkorganisatie volgens het bestuurlijk genomen besluit van 17 juli 2019
• In samenspraak met de begeleidingscommissie keuzen voorleggen en maken t.b.v. de gewenste werkwijze en inrichting
• Opleveren door samenwerkingspartners en achterbannen geaccepteerde werkwijze en inrichting van de werkorganisatie, inclusief werking van in te stellen regiegroepen
• Voorstel voor meerjarenbegroting van de werkorganisatie als geheel, inclusief de wijze waarop de verschillende achterbannen bijdragen in tijd, in procesgeld en in projectgeld.
• Opleveren bestuursbesluit over te realiseren personeelsbesluit (vast en flexibel)
• Opstellen van profielen voor Strategische Board als geheel en haar individuele leden
• Concept jaarplannen regiegroepen opstellen in samenspraak met de (beoogde) regiegroepen
• Profiel secretaris-directeur werkorganisatie opstellen en procedure afronden voor invulling van de vacature

Overige informatie en procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Engbers, secretaris van de Strategische Board of Sebastiaan van ’t Erve, voorzitter Strategische Board.
De selectie gesprekken zullen worden gehouden in de eerste 2 weken van september.

Nadere informatie
Rob Engbers, secretaris Strategische Board, via 0571 – 279893
Sebastiaan van ’t Erve, voorzitter Strategische Board, via 0573 – 289118

Reageren?
Mail je curriculum vitae met motivatie uiterlijk 25 augustus naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de Cleantech Regio vind je op www.cleantechregio.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio