Welke kansen zijn er voor jou op het gebied van circulair ondernemen? Bekijk het webinar voor tips en uitleg over o.a. het Analysemodel Circulaire Business.

Hoe maak ik meer gebruik van hernieuwbare grondstoffen en materialen? Waar zit het waardeverlies in mijn productketen? Kan ik kosten besparen èn circulair werken? Hoe zet ik dit om in businesskansen?

Minder afval, minder energie en een schone toekomst. Circulair ondernemen biedt volop kansen om als bedrijf toekomstbestendiger te zijn. Daarvoor is inzicht nodig in je bedrijfsvoering en de keten van je product of dienst. In dit webinar helpen we je om hierin stappen te zetten.

Analysemodel Circulaire Business

'Kijk eens op marktplaats of een andere tweedehands verkoopplek of de producten die jij ontwikkelt daar te koop zijn en hoe deze worden aangeboden. Je eigen producten terugkopen en met garanties doorverkopen is al een circulair businessmodel.' Deze tip gaf Jonah Link, uitvoerend partner van CIRCO, ondernemers mee aan het eind van het webinar. Aan de hand van een tool legde Jonah uit hoe je waardeverlies in jouw productketen kunt herkennen en businesskansen kunt benutten. Bekijk het webinar voor meer tips en uitleg over het Analysemodel Circulaire Business en download hier de presentatieslides. Kijk ook voor meer informatie over het toepassen van het model naar de website van CIRCO.

Naast Jonah Link nam ondernemer Hendrik Jan Peters van Warmgras bv / H.J. Deventer Tapijt als spreker deel aan het webinar. Hij is een aantal jaar bezig met de recyclebaarheid van kunstgras. Zijn advies: “Denk niet ‘wat zal ik eens gaan ondernemen om iets circulairs of herbuikbaars te maken. Kijk naar je bestaande producten en kijk of je onderdelen daarvan al circulair kunt maken.”

Mkb webinars De Blikt Vooruit

Hoe kun je als ondernemer deze roerige tijden benutten om toekomstbestendiger te worden? Cleantech Regio organiseerde in het najaar van 2020 samen met Kennispoort Regio Zwolle en Novel-T de reeks webinars De Blik Vooruit. De webinars geven kennis, tips en adviezen op verschillende innovatiethema’s.